• Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1

  Nhằm giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao và giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1, mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 22 1

 • Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 3

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 3.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 22 0

 • Đề thi 17 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Nhằm giúp các bạn sinh viên có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Điện công nghiệp nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi 17 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

   6 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 2

  Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 2 mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 24 0

 • Đề thi 18 môn Quản lý dự án: Đề 2 - ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Tham khảo Đề thi 18 môn Quản lý dự án: Đề 2 - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dành cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

 • Đề thi Quản lý dự án - Đề 13

  Tham khảo Đề thi Quản lý dự án - Đề 13 kèm đáp án dành cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó cácbạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Đề thi môn chuyên đề TNĐKCCĐ - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Mời tham khảo Đề thi môn chuyên đề TNĐKCCĐ của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   5 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Đề thi lần 2: Quản lý dự án - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Hãy tham khảo Đề thi lần 2: Quản lý dự án - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

   4 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Lạng Sơn

  Mời tham khảo Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Lạng Sơn dưới đây giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   1 p caodangnghe 21/10/2018 38 0

 • Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Quảng Ninh

  Hãy tham khảo Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Quảng Ninh để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

   1 p caodangnghe 21/10/2018 41 0

 • Đề thi môn Công nghệ dạy học - CĐ Nghề CN Hà Nội

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu giúp ích cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao và xem thử bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để giải đề thi này. Dưới đây là Đề thi môn Công nghệ dạy học - CĐ Nghề CN Hà Nội, mời các bạn tham khảo.

   1 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Đề thi Quản lý dự án - Đề 2

  Mời các bạn hãy tham khảo Đề thi Quản lý dự án - Đề 2 kèm đáp án giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu để luyện tập chuẩn bị kì thi tới tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   6 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật