• Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Cao Minh Sơn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Cao Minh Sơn nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre gồm có 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác PCGD Trung học, thực trạng quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre.

   92 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Hồ Hải Thọ

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình hoàn thành luận văn. Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Hồ Hải Thọ với đề tài: Biện pháp quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng nâng cao tính tích cực học tập của học sinh THCS thị xã Tây Ninh tỉnh Tây Ninh gồm 3 chương trình bày nội dung về cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học của...

   106 p caodangnghe 04/08/2018 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

  Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, các giải pháp quản lý nhằm tăng cường công tác xã hội hóa giáo...

   98 p caodangnghe 04/08/2018 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục học tóm tắt - Trần Thị Thu Thủy

  Mời các bạn tham khảo Luận văn Thạc sĩ giáo dục học tóm tắt do Trần Thị Thu Thủy nghiên cứu với đề tài: Các giải pháp quản lý công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang trình bày về lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc luận văn.

   27 p caodangnghe 04/08/2018 22 0

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý đào...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do học viên Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm phân tích để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh.

   142 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Nội dung nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác...

   100 p caodangnghe 18/09/2018 38 0

 • Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối...

  Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - Nguyễn Thị Thắm được nghiên cứu với mục đích là việc khảo sát này nhằm phục vụ công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

   127 p caodangnghe 23/09/2018 5 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu" nhằm vận dụng các vấn đề cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, từ đó xem xét các vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược...

   100 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho...

  Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà được bố cục thành 2 chương: Chương I - Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà, Chương II - Lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.

   36 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Ngô Thị Thanh Tùng

  Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục của Ngô Thị Thanh Tùng nghiên cứu về đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ áp dụng với công việc của sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế giai đoạn 2000 - 2005 thông qua ý kiến người sử dụng lao động của một số doanh nghiệp trên đại bàn Hà Nội trình bày về tổng quan về cơ sở lý luận, tổ chức đánh giá, thực trạng về...

   101 p caodangnghe 04/08/2018 24 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Nguyễn Đình Tùng

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Nguyễn Đình Tùng nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT tỉnh Bạc Liêu trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý luận về QL của HT đối với việc kiểm tra – Đánh giá KQHT của HS, thực trạng QL của HT đối với việc Kiểm tra – Đánh giá KQHT của HS...

   93 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị Hải Yến

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Lữ Thị Hải Yến nghiên cứu với đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đăklăk trình bày về cơ sở lý luận của quản lý hoạt động tự học, thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường CĐSP Đăklăk, các biện pháp quản lý của hiệu trưởng với hoạt...

   124 p caodangnghe 04/08/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật