• Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng...

  Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại ĐH Ngoại ngữ Quân sự trình bày về cơ sở lý luận về mô hình quản lý chất lượng đào tạo, kinh nghiệm Quốc tế và thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự, mô hình quản lý chất lượng đào tạo và nhóm giải pháp triển khai mô hình tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự,...

   221 p caodangnghe 04/08/2018 8 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Ngô Phan Anh Tuấn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Ngô Phan Anh Tuấn nhiên cứu về đề tài: Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề ở tỉnh Đồng Nai trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các trường CĐN và TCN tỉnh...

   104 p caodangnghe 04/08/2018 17 0

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý đào...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do học viên Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm phân tích để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh.

   142 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Ngô Thị Thanh Tùng

  Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục của Ngô Thị Thanh Tùng nghiên cứu về đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ áp dụng với công việc của sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế giai đoạn 2000 - 2005 thông qua ý kiến người sử dụng lao động của một số doanh nghiệp trên đại bàn Hà Nội trình bày về tổng quan về cơ sở lý luận, tổ chức đánh giá, thực trạng về...

   101 p caodangnghe 04/08/2018 24 0

 • Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề...

  Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình nghiên cứu luận văn. Sau đây là Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề của trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề của Nguyễn Minh Quế trình bày về một số vấn đề lý luận về công tác dạy nghề, thực trạng công tác dạy nghề của các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề, đào tạo nghề,...

   87 p caodangnghe 04/08/2018 24 0

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Nội dung nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác...

   100 p caodangnghe 18/09/2018 38 0

 • Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối...

  Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - Nguyễn Thị Thắm được nghiên cứu với mục đích là việc khảo sát này nhằm phục vụ công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

   127 p caodangnghe 23/09/2018 5 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu" nhằm vận dụng các vấn đề cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, từ đó xem xét các vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược...

   100 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Tấn Chiêu

  Mời các bạn đón đọc Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của Nguyễn Tấn Chiêu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM trình bày về cơ sở lý luận chất lượng đào tạo vai trò đặc điểm của giáo dục TC chuyên nghiệp, thực trạng giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho hệ TC...

   95 p caodangnghe 04/08/2018 2 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Phương nghiên cứu với đề tài: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày về cơ sở lý luận của việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh trường THCS, thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh của hiệu...

   118 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Võ Thị Bích Hạnh

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Võ Thị Bích Hạnh nghiên cứu về đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại TTDN ở TP.HCM trình bày nội dung về cơ sở lý luận đề tài, thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh, một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành...

   145 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các Trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với mục đích xác lập các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong việc đổi mới PPDH môn Tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh.

   35 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật