• Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục - Nguyễn Ngọc Hiếu

  Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục của Nguyễn Ngọc Hiếu nghiên cứu về đề tài: Biện pháp quản lí đào tạo nghề ở Truờng trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh trình bày nội dung cơ sở lý luận của việc quản lý đào tạo nghề, thực trạng công tác quản lý đào tạo nghề ở trường TC xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2009, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo...

   142 p caodangnghe 04/08/2018 26 1

 • Luận văn Thạc sĩ QTKD: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên...

  Luận văn Thạc sĩ QTKD: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá trường CĐ Công nghệ thông tin Việt - Hàn nhằm đánh giá thực trạng về Ký túc xá Trường Cao Đẳng CNTT Việt – Hàn, Đà Nẵng và tìm hiểu nhu cầu về chổ ở của sinh viên, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch...

   26 p caodangnghe 09/10/2018 24 1

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Thực trạng và giải pháp quản...

  cấu trúc Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại TTDN ở TP.HCM gồm 3 phần. Phần 1: Mở đầu: Giới thiệu khái quát đề tài, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Phần II: Trình bày nội dung chính của đề tài. Phần 3 kết luận và kiến nghị.

   145 p caodangnghe 21/10/2018 25 1

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Ngô Thị Thanh Tùng

  Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục của Ngô Thị Thanh Tùng nghiên cứu về đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ áp dụng với công việc của sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế giai đoạn 2000 - 2005 thông qua ý kiến người sử dụng lao động của một số doanh nghiệp trên đại bàn Hà Nội trình bày về tổng quan về cơ sở lý luận, tổ chức đánh giá, thực trạng về...

   101 p caodangnghe 04/08/2018 24 0

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Tấn Chiêu

  Mời các bạn đón đọc Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của Nguyễn Tấn Chiêu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM trình bày về cơ sở lý luận chất lượng đào tạo vai trò đặc điểm của giáo dục TC chuyên nghiệp, thực trạng giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho hệ TC...

   95 p caodangnghe 04/08/2018 2 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Võ Thị Bích Hạnh

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Võ Thị Bích Hạnh nghiên cứu về đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại TTDN ở TP.HCM trình bày nội dung về cơ sở lý luận đề tài, thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh, một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành...

   145 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Đánh giá mức độ đáp ứng công...

  Mục tiêu của giáo dục ĐH là cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo ở trình độ nhất định cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với cách tiếp cận này, chất lượng đào tạo có thể được đánh giá qua năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của người được đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Việc xác định rõ được quan niệm...

   101 p caodangnghe 11/09/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý đào...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do học viên Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm phân tích để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh.

   142 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối...

  Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - Nguyễn Thị Thắm được nghiên cứu với mục đích là việc khảo sát này nhằm phục vụ công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

   127 p caodangnghe 23/09/2018 5 0

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Nội dung nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác...

   100 p caodangnghe 18/09/2018 38 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu" nhằm vận dụng các vấn đề cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, từ đó xem xét các vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược...

   100 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc...

  Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương kết cấu gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận đánh giá kết quả học tập của sinh viên, thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập tại trường CĐ sư phạm trung ương, một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá.

   151 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật