• Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008

  Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010.

   13 p caodangnghe 20/09/2018 57 0

 • Mechanism Design Theory

  Economic transactions take place in markets, within firms and under a host of other institutional arrangements. Some markets are free of government intervention while others are regulated. Within firms, some transactions are guided by market prices, some are negotiated, and yet others are dictated by management.

   29 p caodangnghe 15/10/2018 56 0

 • Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thông tin tín hiệu đường sắt”.

   18 p caodangnghe 20/10/2018 56 0

 • Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   3 p caodangnghe 12/01/2019 56 1

 • Quyết định Số: 59/2006/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 59/2006/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết đối với các lĩnh vực công việc áp dụng thực hiện cơ chế "một cửa" tại ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh.

   16 p caodangnghe 11/09/2018 55 0

 • Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

   18 p caodangnghe 12/01/2019 54 1

 • Nghị định Số: 17/2006/NĐ-CP

  Nghị định Số: 17/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

   12 p caodangnghe 11/09/2018 53 1

 • Bài giảng Đặt câu hỏi

  Bài giảng Đặt câu hỏi với mục đích lôi cuốn học viên, đánh giá kiến thức, kích thích tư duy, phát hiện học sinh gặp khó khăn giúp học viên nắm vững đầy đủ vấn đề chuyên môn, thăm do thái độ chuyển tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p caodangnghe 29/10/2018 53 0

 • Chuẩn bị bảng biểu treo tường

  Bảng biểu treo tường là phương tiện truyền thông đơn giản, chứa đựng các hình vẽ, các dòng chữ và biểu đồ. Các bảng biểu này có thể treo trên tường. Mục đích của bảng biểu treo tường là để: Chỉ dẫn, thông báo, thu hút sự chú ý của học viên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Chuẩn bị bảng biểu treo tường dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p caodangnghe 29/10/2018 52 1

 • Bí quyết của những phụ nữ thành đạt - Trần Kiên

  Bí quyết của những phụ nữ thành đạt do Trần Kiên biên soạn có kết cấu gồm 2 phần và 20 chương trình bày nội dung về gương những người phụ nữ thành đạt trong kinh doanh và các lĩnh vực khác, bí quyết của các nhà doanh nghiệp và những phụ nữ thành đạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p caodangnghe 12/01/2019 52 4

 • Ebook Phân tích công việc - NXB Trẻ

  Ebook Phân tích công việc dưới đây được biên soạn cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn một bộ tài liệu tập trung các khía cạnh chủ yếu của quản lý nguồn nhân lực.

   157 p caodangnghe 09/01/2019 51 6

 • Các thủ thuật - Nguyên tắc sáng tạo cơ bản

  Ðể khắc phục những nhược điểm của phương pháp thử và sai, ở thời kỳ phát triển ban đầu của khoa học sáng tạo, người ta cố gắng sưu tầm, thu thập kinh nghiệm riêng, các mẹo vặt gọi chung là các thủ thuật suy nghĩ, nhằm mục đích giảm số lượng và rút ngắn thời gian lựa chọn các phương án thử. Hãy tham khảo Các thủ thuật - Nguyên tắc sáng tạo cơ bản dưới đây để nắm bắt...

   21 p caodangnghe 25/09/2018 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật