• Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho...

  Bài viết phân tích thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên với hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thực trạng quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ...

  Trên cơ sở phân tích thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông quận Ba Đình, thành phố Hà Nội dựa vào cộng đồng, xác định những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại của hoạt động này; tác giả bài báo bám sát những định hướng cơ bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo.

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thông qua việc...

  Chọn cho mình một nghề, nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình một tương lai không thực sự an toàn và vững chắc. Cùng với những nỗ lực của mình, tác giả hy vọng đề tài này sẽ là phương hướng giúp giáo viên dạy môn GDCD có những phương pháp nhằm trang bị cho các em học những vấn...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tin đến các bạn quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông bao gồm tiêu chuẩn về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa; cơ sở vật chất; nghiệp vụ; tổ chức và hoạt động; quản lý thư viện; danh hiệu thư viện...

   5 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Xây dựng Website kê khai giờ giảng online cho cán bộ - giảng...

  Đề tài sẽ nghiên cứu cách triển khai ứng dụng với công nghệ mã nguồn mở PHP và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu MySQL vào việc xây dựng Website kê khai giờ giảng cho giảng viên trường Đại Học Cửu Long, nhằm hỗ trợ cho việc quản lý giảng viên, giờ giảng, công tác tính giờ phụ trội cho giảng viên trong trường Đại học Cửu Long được chính xác, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề, điều kiện phương tiện thủy nội địa; điều khiển tàu biển; khai thác máy tàu thuyrl sữa chữa máy tàu thủy; điện tàu thủy; điện tử dân dụng; kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Xây dựng website hỗ trợ dạy học vật lí đại cương tại...

  Việc khai thác các tài nguyên học tập từ Internet đã trở nên khá phổ biến trong giảng viên và sinh viên. Xây dựng tài liệu học tập trên môi trường Internet để người học có thể sử dụng góp phần khuyến khích sự tự học và tự ôn luyện của người học. Đề tài này xây dựng hệ thống các trang web có nội dung nhằm hỗ trợ sinh viên học Vật lí đại cương phần Cơ - Nhiệt. Các nội dung...

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Ứng dụng smarty xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất...

  Để xây dựng một website bằng ngôn ngữ PHP, sinh viên thường viết lẫn cả phần HTML với mã lệnh PHP trên một trang. Điều này dẫn đến khó khăn khi bảo trì [3]. Trong bài báo này, tác giả đề xuất ứng dụng công nghệ Smarty để xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất và ứng dụng tại trung tâm thí nghiệm thực hành bằng ngôn ngữ PHP. Kết quả thực nghiệm cho thấy dựa trên ứng dụng...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 27/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: hướng dẫn du lịch; quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng - quản trị nhà hàng; kỹ thuật chế biến món ăn; quản trị khách sạn; quản trị khu resort; quản trị mạng máy tính; lập trình máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thông tư.

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật