• Bài giảng Đặt câu hỏi

  Bài giảng Đặt câu hỏi với mục đích lôi cuốn học viên, đánh giá kiến thức, kích thích tư duy, phát hiện học sinh gặp khó khăn giúp học viên nắm vững đầy đủ vấn đề chuyên môn, thăm do thái độ chuyển tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p caodangnghe 29/10/2018 53 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nhận thức được phương pháp đúng đắn trước khi thực hiện một bài báo cáo về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết được các trình tự và các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo khoa học đúng quy cách và đạt kết quả cao.

   200 p caodangnghe 19/12/2013 47 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 5 - GV: Huỳnh...

  Cùng tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 5: Hành vi trong nhóm và xung đột dưới đây giúp học viên nắm được các hành vi trong nhóm và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả công việc; phân biệt các học thuyết nghiên cứu về hành vi trong nhóm với các học thuyết nghiên cứu về hành vi cá nhân, nhận ra tính tích cực và hạn chế của nó; thấy được các xung đột có thể xảy ra...

   22 p caodangnghe 31/12/2018 45 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 4 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm giúp người học phân biệt được nhóm chính thức và nhóm không chính thức; lý giải các nguyên nhân khiến người lao động tham gia vào các nhóm; thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi về vai trò cá nhân, chuẩn mực nhóm, tính liên kết, quy mô và thành phần nhóm đến hành vi cá nhân trong nhóm. Mời tham khảo.

   31 p caodangnghe 31/12/2018 44 0

 • Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo

  Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo Objectives To determine consumer preferences for cai meo particularly bitterness.

   15 p caodangnghe 17/10/2018 44 0

 • Bài giảng Kỹ năng lắng nghe và tư duy tích cực - Ts. Phan Quốc...

  Bài giảng Kỹ năng lắng nghe và tư duy tích cực - Ts. Phan Quốc Việt trình bày nội dung về khái niệm giao tiếp, quá trình giao tiếp, khía cạnh của giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe hiệu quả.

   107 p caodangnghe 23/09/2018 44 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức giúp người học nắm được khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác; hiểu rõ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức; nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị hành vi trong tổ chức.

   19 p caodangnghe 31/12/2018 43 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - GV: Huỳnh...

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 3: Tạo động lực cá nhân trong tổ chức dưới đây học viên có thể hiểu khái niệm động lực và tạo động lực. Khái quát được quá trình cơ bản về tạo động lực; nắm vững và so sánh được các học thuyết về tạo động lực cho người lao động; có thể ứng dụng các học thuyết tạo động lực đưa ra được...

   12 p caodangnghe 31/12/2018 42 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - GV: Huỳnh...

  Hãy tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 8: Văn hóa trong tổ chức để giúp bạn nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức; các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức; phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức; nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức.

   17 p caodangnghe 31/12/2018 42 1

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành cuộc họp

  Bài giảng Kỹ năng điều hành cuộc họp trình bày các nội dung chính về: Tại sao phải điều hành một cuộc họp?, các chức năng của một cuộc họp, các kiểu họp, chuẩn bị cho một cuộc họp, định nghĩa mục tiêu, con người, bài thuyết trình, điều hành cuộc họp, thời gian trình bày, kết thúc cuộc họp.

   32 p caodangnghe 23/09/2018 41 0

 • Bài giảng Các mô hình quản lý chất lượng

  Bài giảng Các mô hình quản lý chất lượng trình bày các nội dung sau: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng tổng thể. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   8 p caodangnghe 20/10/2018 40 0

 • Bai giảng - Bài 6: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

  Bai giảng - Bài 6: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình bày về quan điểm về đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và chuẩn bị, các phương thức đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   62 p caodangnghe 16/09/2018 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật