• Ebook Từ điển năng lực Đại học Harvard

  Ebook Từ điển năng lực Đại học Harvard với phần 1: Một số khái niệm tổng quan trình bày các kiến thức về xây dựng niềm tin, tập trung vào khách hàng, phát triển người khác, giám sát thông tin, khởi sướng hành động,... Mời tham khảo.

   102 p caodangnghe 30/12/2018 20 0

 • Ebook Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research

  This document does not intend to be a technical reader for the application of standards. Instead, it seeks to reflect the experiences and motivations of those who both inside and outside the institutions have been in touch with these processes. Theoretical references regarding standardization as the philosophical basis of quality centred on continual improvement have been included in this document.

   870 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Ebook Một quan điểm về sống đẹp

  Ebook Một quan điểm về sống đẹp dưới đây gồm 14 chương trình bày kiến thức về quan niệm nhân sinh, công thức bán khoa học, đời sống là một bài thơ, sự tôn nghiêm của con người, vấn đề hạnh phúc,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   248 p caodangnghe 23/12/2018 19 1

 • Ebook Cờ tướng khai cuộc cẩm nang - Hội cờ TP.HCM

  Ebook Cờ tướng khai cuộc cẩm nang - Hội cờ TP.HCM gồm 4 chương. Chương đầu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng trong khai cuộc. Chương 2 và 3 là chương quan trọng nhất; Chương hai trình bày cụ thể những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc còn chương 3 hướng dẫn cách đi tiên và cách đi hậu. Mời các bạn tham khảo.

   168 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Ebook Dạy học hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri...

  Nội dung cuốn sách Dạy học hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri Geometry - NXB Đại học Sư Phạm gồm các phần sau: Giới thiệu tổng quan về Cabri Geometry, hướng dẫn sử dụng các công cụ của Cabri Geometry, hướng dẫn khai thác Cabri Geometry trong dạy học hình học.

   106 p caodangnghe 31/10/2018 19 0

 • Ebook Sống 24 giờ một ngày

  Ebook Sống 24 giờ một ngày gồm 12 chương trình bày nội dung về ý muốn làm quá chương trình, phải cẩn thận trước khi bắt đầu, nguyên nhân của sự bất mãn, đừng quên bản chất của ta, kiểm soát trí óc, đời không có gì đáng chán,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   32 p caodangnghe 31/12/2018 19 4

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 1 - TT...

  Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 1 trình bày nội dung về xu hướng phát triển kinh tế tri thức, tri thức phát triển trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa và nền kinh tế dựa trên tri thức, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ,... Mời các bạn đón đọc.

   173 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 2 - TT...

  Nối tiếp tập 1 Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 2 trình bày nội dung về kinh tế tri thức giáo dục đào tạo phát triển, vai trò của khoa học cơ bản trong nền kinh tế tri thức, kinh tế tri thức - vai trò doanh nghiệp, nâng cao vai trò nhà nước và pháp luật trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức Việt Nam,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.

   154 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Ebook Những giá trị sống cho tuổi trẻ

  Ebook Những giá trị sống cho tuổi trẻ là nguồn tài liệu tuyệt vời cho giáo dục viên, bao gồm giáo viên, nhân viên xã hội, huấn luyện viên hoặc lãnh đạo nhóm, những người đang và sẽ giảng dạy, hướng dẫn các nhóm thanh niên và người lớn trong môi trường học tập chính quy như trường phổ thông, Đại học hay trong môi trường sinh hoạt công đồng như câu lạc bộ, nhà văn hóa,... Mời các...

   74 p caodangnghe 23/12/2018 18 1

 • Ebook Tạo lập tính cách con người

  Tạo lập tính cách con người được viết thông qua lăng kính giả tưởng, nhưng cuốn sách đã làm được nhiều hơn sự giải trí thông thường. Nó chỉ ra một cách quy nạp nhiều quy tắc thực tiễn và sâu sắc biểu hiện qua những thói quen.

   129 p caodangnghe 23/12/2018 17 2

 • Ebook Tự tin khởi nghiệp

  Mục đích của Ebook Tự tin khởi nghiệp này là đi vào phân tích những hành vi cần và nên tránh trong năm đầu khởi nghiệp. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   45 p caodangnghe 31/12/2018 17 1

 • Ebook Kỹ năng thuyết trình

  Ebook Kỹ năng thuyết trình dưới đây sẽ là cẩm nang bổ ích giúp bạn hoàn thiện kỹ năng thuyết trình của bản thân. Trong quyển sách này bạn sẽ tìm thấy những phương pháp tập luyện hữu ích để thuyết trình thành công, thông qua những hướng dẫn chi tiết trong từng công đoạn.

   73 p caodangnghe 31/12/2018 17 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật