• Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty - Donald Clark

  khoa học và nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) là một đề tài bổ ích, thiết thực dành cho các nhà quản lý, các giám đốc công ty, các trưởng bộ phận, phòng ban và bất kỳ ai đang khao khát một ngày nào đó mình sẽ đứng trong hàng ngũ của những người lãnh đạo doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết nhất.

   133 p caodangnghe 09/01/2019 32 2

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   46 p caodangnghe 06/12/2018 23 0

 • Ebook Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research

  This document does not intend to be a technical reader for the application of standards. Instead, it seeks to reflect the experiences and motivations of those who both inside and outside the institutions have been in touch with these processes. Theoretical references regarding standardization as the philosophical basis of quality centred on continual improvement have been included in this document.

   870 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tâm lý học đại cương

  Tâm lý học đại cương trình bày các nội dung sau: Tâm lý học là một khoa học, sự hình thành và phát triển của tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và thuộc tính tâm lý của nhân cách, ngôn ngữ và nhận thức và câu hỏi ôn tập các chương.

   42 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook Tâm lý học đại cương có kết cấu gồm 8 chương, bao gồm: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở tự nhiên và sự phát triển của tâm lý người, sự hình thành và phát triển của tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và thuộc tính tâm lý của nhân cách, ngôn ngữ và nhận thức và các nội dung khác.

   138 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Ebook Quản trị nhân sự - Bùi hoàng lợi

  Ebook Quản trị nhân sự do Bùi hoàng lợi biên soạn có nội dung trình bày đại cương về quản trị nhân sự; hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt các nội dung cụ thể.

   49 p caodangnghe 06/12/2018 10 0

 • Ebook Khả năng của người khiếm thị

  Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Khả năng của người khiếm thị dưới đây gồm 4 phần trình bày nội dung về cách tạo điều kiện cho người mù vươn lên, khả năng các mặt của người mù, cơ sở khả năng của người mù, khái niệm người mù.

   165 p caodangnghe 12/11/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật