• Giáo trình Chương trình quản lý đào tạo trường Đại học

  Giáo trình Chương trình quản lý đào tạo trường Đại học trình bày về đặc điểm chính của chương trình, môi trường hoạt động, Font tiếng Việt trên màn hình, Font tiếng Việt trên máy in, máy tính đơn và mạng máy tính, các phân hệ của hệ thống.

   19 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Giáo trình Quản lý quá trình đào tạo trong nhà trường

  Mọi hoạt động của xã hội đều cần tới quản lý. Quản lý vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật trong việc điều khiển một hệ thống xã hội cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Đó là những hoạt động cần thiết phải thực hiện khi những con người kết hợp với nhau trong nhóm, các tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu chung. Giáo trình Quản lý quá trình đào tạo trong nhà trường sẽ giúp...

   30 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Giáo trình Kỹ năng và phương pháp dạy nghề - CĐ Nghề TP.HCM

  Giáo trình Kỹ năng và phương pháp dạy nghề dưới đây nhằm cung cấp cho người học các kiến thức khoa học về lý luận thiết kế dạy học, kỹ năng dạy học nghề, phương pháp dạy học, cũng như lý thuyết về kiểm tra đánh giá thành tích học tập của người học, đồng thời là những định hướng giúp người học có thể thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ dạy học sau này.

   109 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp

  Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp đề cập đến những vấn đề chung của giáo dục học nghề nghiệp, lý luận giáo dục, lý luận dạy học và tổ chức quá trình dạy học ở trường dạy nghề. Với những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được của môn học này, người học có những hiểu biết cần thiết để lĩnh hội và nghiên cứu các học phần tiếp theo của chương trình sư phạm dạy...

   190 p caodangnghe 29/10/2018 6 0

 • Giáo trình chính thức về Nghiên cứu khoa học

  Giáo trình chính thức về Nghiên cứu khoa học gồm 3 chương trình bày nội dung những lý luận chung về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học, các giai đoạn thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp, đánh giá và tổ chức thực hành nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp.

   130 p caodangnghe 18/08/2018 6 0

 • Giáo trình Kế toán - Lê Dũng Hiệp

  Giáo trình Kế toán dưới đây trình bày về những vấn đề chung của kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản và kế toán kép, kế toán giá thành, kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu. Mời các bạn tham khảo.

   62 p caodangnghe 14/10/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật