• Mechanism Design Theory

  Economic transactions take place in markets, within firms and under a host of other institutional arrangements. Some markets are free of government intervention while others are regulated. Within firms, some transactions are guided by market prices, some are negotiated, and yet others are dictated by management.

   29 p caodangnghe 15/10/2018 56 0

 • Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thông tin tín hiệu đường sắt”.

   18 p caodangnghe 20/10/2018 56 0

 • Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   3 p caodangnghe 12/01/2019 56 1

 • Quyết định Số: 59/2006/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 59/2006/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết đối với các lĩnh vực công việc áp dụng thực hiện cơ chế "một cửa" tại ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh.

   16 p caodangnghe 11/09/2018 55 0

 • Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

   18 p caodangnghe 12/01/2019 54 1

 • Nghị định Số: 17/2006/NĐ-CP

  Nghị định Số: 17/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

   12 p caodangnghe 11/09/2018 53 1

 • Chuẩn bị bảng biểu treo tường

  Bảng biểu treo tường là phương tiện truyền thông đơn giản, chứa đựng các hình vẽ, các dòng chữ và biểu đồ. Các bảng biểu này có thể treo trên tường. Mục đích của bảng biểu treo tường là để: Chỉ dẫn, thông báo, thu hút sự chú ý của học viên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Chuẩn bị bảng biểu treo tường dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

   39 p caodangnghe 29/10/2018 52 1

 • Các thủ thuật - Nguyên tắc sáng tạo cơ bản

  Ðể khắc phục những nhược điểm của phương pháp thử và sai, ở thời kỳ phát triển ban đầu của khoa học sáng tạo, người ta cố gắng sưu tầm, thu thập kinh nghiệm riêng, các mẹo vặt gọi chung là các thủ thuật suy nghĩ, nhằm mục đích giảm số lượng và rút ngắn thời gian lựa chọn các phương án thử. Hãy tham khảo Các thủ thuật - Nguyên tắc sáng tạo cơ bản dưới đây để nắm bắt...

   21 p caodangnghe 25/09/2018 50 0

 • World economic outlook

  The IMF's October 2007 World Economic Outlook (WEO) briefly outlines what is known about the science of climate change, to set the scene for a review of its economic impact. It also discusses adaptation policies, to reduce the damage from climate change, and mitigation policies, to limit the emissions that cause it. The April 2008 WEO will explore these issues in greater depth. Invite you to consult the documentation World economic outlook to capture details.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 50 0

 • Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các...

  Đào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn ngày càng có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Quy mô của dịch vụ này được mở rộng nhanh chóng, đặt ra những thách thức mới mà nếu vượt qua được, các cơ sở đào tạo vừa tăng thêm được nguồn thu ngắn hạn cho mình một cách đáng kể, vừa nâng cao được uy tín, lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường dịch vụ phát...

   6 p caodangnghe 20/09/2018 49 0

 • A New Mechanism for the Free-rider Problem

  In proposing the mechanisms described in this paper we are motivated by public goods in modern communication and computation systems. Consider for example a large distributed database, containing information available to all users, without exclusion. Each user contributes towards the building / maintenance of this database, either in direct monetary terms or through contributed storage resources. Please refer to the documentation A New Mechanism for the Free-rider Problem.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 49 0

 • Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 4/2011/TT - BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6 p caodangnghe 12/01/2019 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật