• Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị...

  Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị trường xuất khẩu lao động trình bày về các ưu điểm - nhược điểm của lao động Việt Nam, đặc điểm của thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam.

   2 p caodangnghe 09/10/2018 469 3

 • Thị trường lao động Đài Loan

  Thị trường lao động Đài Loan dưới đây giới thiệu về đất nước Đài Loan, thực trạng lao động nước ngoài tại Đài Loan, chính sách của Đài Loan với lao động nước ngoài. Mời các bạn tham khảo.

   8 p caodangnghe 09/10/2018 113 0

 • Các chỉ số tài chính và ý nghĩa

  Các chỉ số tài chính và ý nghĩa giới thiệu đến người tham khảo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản, nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động, nhóm khả năng sinh lời.

   7 p caodangnghe 14/10/2018 72 0

 • Quyết định Số: 25/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 25/2008/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ”.

   21 p caodangnghe 11/09/2018 39 0

 • Quyết định Số: 201/2001/QĐ-TTg

  Quyết định Số: 201/2001/QĐ-TTg quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 201/2001/QĐ-TT ngày 28 tháng 12 năm 2001 về việc phê duyệt "chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010".

   36 p caodangnghe 12/09/2018 39 0

 • Quyết định Số: 1121/2008/QĐ-BKH

  Quyết định Số: 1121/2008/QĐ-BKH quyết định ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

   34 p caodangnghe 12/09/2018 39 0

 • Quyết định Số: 94/2007/QĐ-TTg

  Quyết định Số: 94/2007/QĐ-TTg quyết định phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện đề án "định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010".

   13 p caodangnghe 11/09/2018 38 0

 • Chỉ thị Số: 1315/CT-TTg

  Chỉ thị Số: 1315/CT-TTg chỉ thị về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

   5 p caodangnghe 12/09/2018 38 0

 • Quyết định Số: 701/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 701/QĐ-UBND quyết định v/v thu hồi đất, giao đất cho ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh để xây dựng trạm bơm cầu móng.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 34 0

 • Quyết định Số: 649/2006/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 649/2006/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nhà làm việc chính, sân vườn, bồn hoa cây xanh, hệ thống điện, thoát nước ngoài nhà công trình nhà làm việc liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Quế Võ.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 34 0

 • Hồi âm và phản ứng khi ứng tuyển thành công

  Hồi âm và phản ứng khi ứng tuyển thành công là ứng tuyển thành công- đây là món quà ý nghĩa dành cho bạn. Tận hưởng niềm vui là điều bạn nên làm đầu tiên, sau đó bạn nên xây dựng kế hoạch dài hạn, đề ra những mục tiêu tiếp theo. Bạn biết đấy, bạn vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng ở phía trước.

   5 p caodangnghe 01/10/2018 34 0

 • Quyết định Số: 01/2010/QĐ-KTNN

  Quyết định Số: 01/2010/QĐ-KTNN quyết định ban hành quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước.

   76 p caodangnghe 13/09/2018 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật