• Giao tiếp - Ứng xử qua điện thoại

  Khi nói điện thoại, nếu có điều phiền muộn hay khó khăn gì, bạn phải gạt bết sang một bên. Bởi vì khi nói, mình phải xuất phát từ yêu cầu công việc, phải nói sao cho người nghe nghe thấy rõ, dễ hiểu và cảm thấy được thái độ ân cần, nhiệt tình của mình. Đó là tiếng nói của quan hệ giao tiếp lấy cơ sở là giữ uy tín cho cá nhân và đơn vị mình, thể hiện sự tôn trọng đối...

   4 p caodangnghe 22/12/2018 35 0

 • 5 Câu hỏi khi đề ra mục tiêu cho cuộc đời

  Bất kể bạn là sinh viên, là một nhân viên văn phòng, hay là nhà doanh nghiệp..., bạn đều có những mục tiêu của riêng muốn đạt tới. Tuy nhiên,có những khi bạn thấy như bị vùi trong những khó khăn trở ngại, hoặc bạn quá bận rộn với nhiều công việc khác đến nỗi gần như bỏ đi nhiều việc để đạt được đến mục tiêu của mình. Bạn không thành công, không thể đạt được đến...

   2 p caodangnghe 19/09/2018 35 0

 • Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển...

  Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển lưu thông tin giữa TTDT/DVVL và cấp quản lý trình bày nội dung về ma trận hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin, sơ đồ hệ thống báo cáo, các quy trình mẫu, mẫu kế hoạch hành động,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 21/10/2018 35 0

 • Kỹ năng tổ chức các hội thi

  Hội thi là một trong những phương thức hoạt động hấp dẫn của Đoàn, hội, đội nhằm giáo dục bồi dưỡng rèn luyện thanh thiếu nhi về truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống, về kỹ năng nghiệp vụ,... Mời các bạn tham khảo Kỹ năng tổ chức các hội thi để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 15/09/2018 35 0

 • Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT - BTC - BGDĐT năm 2014

  Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT - BTC - BGDĐT năm 2014 Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

   3 p caodangnghe 12/01/2019 35 0

 • Một số phương pháp luận thống kê

  Một số phương pháp luận thống kê gồm 4 phần. Phần 1 trình bày về việc điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê. Phần 2: Biểu hiện mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong thống kê. Phần 4: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong tài khoản quốc gia.

   105 p caodangnghe 23/10/2018 35 0

 • Báo cáo: Hội thảo xác định nhu cầu tập huấn lần thứ nhất

  Báo cáo: Hội thảo xác định nhu cầu tập huấn lần thứ nhất với mục tiêu Phân tích xem cần phải xây dựng mảng năng lực chính thức và không chính thức nào cho người dân đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở Phá Tam Giang, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho họ và góp phần vào việc sử dụng bền vững các nguồn lợi đầm phá. Thiết kế một chương trình xây dựng năng lực với mục tiêu...

   30 p caodangnghe 14/10/2018 35 0

 • Kỹ năng giao tiếp: Để hòa đồng với tập thể

  Kỹ năng giao tiếp: Để hòa đồng với tập thể dưới đây hướng dẫn người tham khảo biết cách giao tiếp: Coi trọng người xung quanh, biết cách nói chuyện đúng, nói xin lỗi khi cần thiết. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhất.

   4 p caodangnghe 22/12/2018 34 0

 • Overseas Development Administration

  Management of overseas development presented Towards a new Approach to cost-benefit analysis, The comparative education literature, The educational effectiveness literature, Criticisms of CBA in third world countries, Some cost-benefit results, Other techniques in educational planning, An alternative approach to rates-of-return.

   65 p caodangnghe 15/10/2018 34 0

 • Kỹ năng giao tiếp tổ chức cuộc họp

  Tài liệu Kỹ năng giao tiếp tổ chức cuộc họp trình bày nội dung về các đặc điểm của một cuộc họp tốt, người thuyết trình hiệu quả - ấn tương đầu tiên và ấn tương cuối cùng, vai trò của môt người chủ tọa thuyết trình tốt. Mời tham khảo.

   15 p caodangnghe 22/12/2018 34 0

 • Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề nghề Điện công...

  Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề nghề Điện công nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 134 /QĐ-TTCN ngày 30 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng trường trung cấp nghề tỉnh Lào Cai trình bày về chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề nghề Điện công nghiệp.

   5 p caodangnghe 19/09/2018 34 0

 • 10 Phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi

  10 phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi dưới đây trình bày về những phẩm chất nhất định mà một nhà lãnh đạo giỏi cần có: Trực tiếp thu thập thông tin, trực tiếp tham gia vào hoạt động của các dự án, khả năng tập trung cao, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, đảm bảo mọi người đều cố gắng vì sự phát triển của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p caodangnghe 31/12/2018 33 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật