• Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo

  Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo Objectives To determine consumer preferences for cai meo particularly bitterness.

   15 p caodangnghe 17/10/2018 44 0

 • Báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình 1: Đào tạo lao...

  Mời các bạn tham khảo Báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình 1: Đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 trình bày về thực trạng về đào tạo lao động kỹ thuật Đồng Nai 2001-2006, thực trạng lao động Đồng Nai 2005, các giải pháp tổ chức và thực hiện.

   15 p caodangnghe 13/10/2018 38 0

 • Phân tích SWOT EximBank

  Phân tích SWOT EximBank trình bày về các điểm mạnh của ngân hàng EximBank, cơ hội của ngân hàng Eximbank, những thách thức đối với EximBank, khách hàng tiềm năng lớn, cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

   40 p caodangnghe 18/09/2018 36 0

 • Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng

  Mời các bạn cùng tham khảo Tiếp thị (Marketing) trong đào tạo - Huỳnh Mỹ Phượng trình bày các nội dung về tiếp thị là gì, các yếu tố cơ bản của tiếp thị, tiếp thị trong đào tạo, chiến lược phát triển tiếp thị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 19/09/2018 36 0

 • Các phương pháp đánh giá giáo dục Đại học

  Các phương pháp đánh giá giáo dục Đại học trình bày về các phương pháp giáo dục như: Phương pháp Baldrige, cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc phương pháp Kaplan & Norton, phương pháp Barnett,... Mời các bạn tham khảo.

   18 p caodangnghe 20/09/2018 36 0

 • Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán...

  Mục tiêu của Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán mận Tam hoa là tìm ra phương thức trồng xen canh hợp lý giữa rau bản địa và cây mận tam hoa vừa đảm bảo được sinh trưởng, năng suất của cây mận tam hoa. Đồng thời đưa ra được khung thời gian trồng xen canh hiệu quả nhất.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 34 0

 • Báo cáo chuyên đề: Activity theory as a framework for designing...

  Báo cáo chuyên đề: Activity theory as a framework for designing constructivist learning environment trình bày về nội dung thuyết hoạt động, quy trình ứng dụng lý thuyết hoạt động vào thiết kế CLEs, vận dụng vào học tập.

   13 p caodangnghe 15/09/2018 32 0

 • Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp - Sở GD - ĐT Điện Biên

  Sau bài học Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp các học viên sẽ trình bày và phân tích được những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp, nêu được các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp ở trường trung học, xây dựng được một số giờ SH lớp với các hình thức khác nhau theo hướng tăng cường sự tham gia và nâng cao vai trò tự quản của HS, điều chỉnh được tài liệu bồi...

   27 p caodangnghe 16/09/2018 32 0

 • Production Snapshot 5: Integrating indigenous vegetables into a plum based...

  To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees presented below targets To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 32 0

 • Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại...

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới trình bày về giáo dục Việt Nam với việc gia nhập WTO, chức năng của WTO, Việt Nam và một số bài học trong hội nhập Quốc tế, giáo dục Việt Nam trước cơ hội và thách thức mới.

   33 p caodangnghe 19/09/2018 27 0

 • Báo cáo Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học qua hợp...

  Kết quả của Báo cáo Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học qua hợp tác Quốc tế là giúp sinh viên tiếp cận, học được các phương pháp và tư duy khoa học quốc tế, thu nhận được nhiều kiến thức chuyên môn cập nhật, xây dựng được lòng tự tin trong giao tiếp với chuyên gia nước ngoài và bắt đầu biết cách làm việc.

   20 p caodangnghe 18/09/2018 26 0

 • Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế...

  Quản lý giáo dục trong trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhấp Quốc tế trình bày về vai trò giáo dục với sự phát triển của đất nước, giáo dục trong nền kinh tế thị trường, giáo dục trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập Quốc tế.

   59 p caodangnghe 19/09/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật