• Trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học/ luận văn

  Mời các bạn tham khảo Trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học/luận văn trình bày các yêu cầu đối với nghiên cứu, cơ cấu nghiên cứu, cách trình bày nội dung từng chương, hình thức trình bày, nguyên tắc trình bày hấp dẫn, giới thiệu nghiên cứu, các thuật ngữ, đánh giá các nghiên cứu thực hiện trước đây, đánh giá tổng quan lý thuyết, trình bày phân tích dữ liệu.

   25 p caodangnghe 05/08/2018 22 0

 • Marketing Snapshot 3: The indigenous vegetable restaurant challenge

  Marketing Snapshot 3: The indigenous vegetable restaurant challenge the Objective To promote and attract consumer interest (restaurants, local and foreign tourist) in indigenous vegetable such as cai meo, cai bap xoe and khoi tu. To expand the indigenous vegetable market.

   13 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục - Ngô Phan Anh Tuấn

  Mục đích báo cáo luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục do Ngô Phan Anh Tuấn nghiên cứu về đề tài: Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ là xây dựng luận cứ, luận chứng khoa học về ĐBCL đào tạo ở các TTDN công lập, trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất được các giải pháp ĐBCL đào tạo, nhằm duy trì và từng bước nâng...

   51 p caodangnghe 05/08/2018 22 0

 • Marketing Snapshot 3: Di Thang Cooperative development in production and...

  Marketing Snapshot 3: Di Thang Cooperative development in production and marketing presentation Changing in Production scale and types of vegetable, Marketing channel development, Evolving partnerships , Pre-processing facility.

   12 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo hoạt động thị trường 3: Sự phát triển của HTX Dì...

  Báo cáo hoạt động thị trường 3: Sự phát triển của HTX Dì Thàng trong sản xuât và kinh doanh dưới đây trình bày về bộ máy tổ chức, cách thay đổi trong diện tích sản xuất và chủng loại rau, mở ra quan hệ đối tác.

   12 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Emerging Asian vegetables for the wider Australian market

  Emerging Asian vegetables for the wider Australian market Presentation on The objectives addressed, Research we have done in Australia, in a nut shell, Linkages between Australian & Vietnamese work, Opportunities for further research.

   18 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Production Snapshot 3: Moving from collection to semi-commercial production...

  Production Snapshot 3: Moving from collection to semi-commercial production of muop dang presented the characteristics of bitter melon , which grow , process large bitter gourd , harvest and process the sale price of this bitter gourd electric discharge . Invite your reference .

   17 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Walking the bush food trail – using Australian Indigenous Vegetables to...

  Trial aspects of the FBS model with a non-traditional group– help identify gaps in the Vietnamese model Test the use of an indigenous vegetable as a tool for engagement & learning for Aboriginal women Test potential participatory activities e.g. community mapping Increase capacity of Aboriginal women & youth in production horticulture. Invite your reference.

   13 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Xây dựng luận điểm khoa học - Huỳnh Ngọc Long

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Xây dựng luận điểm khoa học trình bày về khái niệm luận điểm khoa học, quá trình xây dựng luận điểm khoa học, vấn đề khoa học, các tình huống của vấn đề khoa học, phương pháp phát hiện vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, bản chất logic của giả thuyết khoa học.

   16 p caodangnghe 05/08/2018 22 0

 • Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc - Bài dự thi: Nguyên...

  Sau khi học xong Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 4 kỳ này học sinh có khả năng: Phân biệt được sơ đồ nguyên lý của động cơ xăng và diezel 4 kỳ; trình bày được nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 4 kỳ; liên hệ được với thực tế, tự tin hơn trong công việc và tăng thêm lòng yêu nghề.

   25 p caodangnghe 30/10/2018 22 0

 • Báo cáo Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên...

  Phương pháp nghiên cứu và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học trình bày về các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch thực hiện, các nguồn tài liệu, cấu trúc của một báo cáo khoa học, kiểu trình bày.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật