• Báo cáo - Phần 2: Một số mô hình dạy học

  Báo cáo - Phần 2: Một số mô hình dạy học dưới đây trình bày ý nghĩa của mô hình dạy học, một số đặc điểm của mô hình dạy học hiện đại, ý nghĩa riêng của mô hình dạy học hiện đại và một số mô hình dạy học.

   35 p caodangnghe 10/09/2018 20 0

 • Tham luận Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với...

  Tham luận Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của DN ở TTDN huyện Định Quán trình bày về cơ sở để lựa chọn mơ hình đào tạo nghề LĐNT gắn với nhu cầu thực tế DN, các mô hình đào tạo nghề LĐNT gắn với nhu cầu thực tế của DN ở TTDN huyện Định Quán và một số nhận xét đánh giá và kinh nghiệm bước đầu.

   15 p caodangnghe 10/09/2018 20 0

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang với cấu trúc luận văn: Mở đầu, chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, chương 2: Thực trạng công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, chương 3: Các giải pháp tăng cường công tác XHHGD ở các trường...

   27 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Báo cáo mô hình giảng dạy: Hướng dẫn học viên tự học

  Báo cáo mô hình giảng dạy: Hướng dẫn học viên tự học dưới đây trình bày nội dung về hoạt động của giáo viên, kiểm soát tiến trình và đánh giá mức độ tiến bộ của học viên, hoạt động của học viên,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   9 p caodangnghe 23/09/2018 20 0

 • Báo cáo chuyên đề: Phương pháp thu thập thông tin

  Dưới đây là báo cáo chuyên đề: Phương pháp thu thập thông tin trình bày về cách phân loại thông tin nghiên cứu, phương pháp tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thi thực nghiệm,.... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.

   54 p caodangnghe 19/08/2018 20 0

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Trần Thị Yến nghiên cứu về đề tài: Giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp người tham khảo có thêm kiến thức về các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu, đặc điểm trường phổ thông và trường Phổ thông ngoài công lập, các nội dung chính...

   51 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Báo cáo: Một số kết quả bước đầu trong đào tạo nghề cho...

  Báo cáo: Một số kết quả bước đầu trong đào tạo nghề cho người khuyết tật trình bày về các phương pháp giảng dạy, thái độ với học viên, công tác quản lý giám sát, định hướng giải quyết việc làm cho học viên,... Mời các bạn tham khảo.

   59 p caodangnghe 11/09/2018 20 0

 • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

  Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

   133 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

 • Báo cáo tiểu luận: Thiết kế và tổ chức dạy học Đại...

  Báo cáo tiểu luận: Thiết kế và tổ chức dạy học Đại Học theo phương pháp dạy học nêu vấn đề trình bày về phân loại và đặc điểm dạy học nêu vấn đề, quy trình phương pháp dạy học nêu vấn đề, ưu và nhược điểm dạy học nêu vấn đề, tình hình áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trên thế giới, áp dụng PPDHNVĐ trong bối cảnh giáo dục tại Việt Nam.

   12 p caodangnghe 22/09/2018 19 0

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Nguyễn Đình Tùng

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Nguyễn Đình Tùng nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường THPT tỉnh Bạc Liêu với mục đích đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc KT-ĐG kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

   25 p caodangnghe 04/08/2018 19 0

 • Báo cáo xemina nội dung Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên - GVHD:...

  Báo cáo xemina nội dung Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên trình bày nội dung về chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, tính ngẫu nhiên, nguyên tắc ngẫu nhiên hóa, cỡ của mẫu,... Tham khảo tài liệu đề nắm bắt chi tiết nội dung,

   13 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

 • Báo cáo môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học: Sản phẩm...

  Báo cáo môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học: Sản phẩm của nghiên cứu khoa học trình bày nội dung về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học. Mời các bạn đón đọc.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật