• Báo cáo chuyên đề: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam...

    Báo cáo chuyên đề: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1975-1986 trình bày về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, các loại hình đào tạo nghề nghiệp, trung tâm xúc tiến và đào tạo việc làm, đặc điểm hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

     16 p caodangnghe 12/09/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật