• Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân...

  Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện Trường Đại học Thủy sản nhằm mục đích phân tích, đánh giá và thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường đại học mà cụ thể là Trường Đại học Thủy sản nhằm giúp nghiệp vụ thư viện được hiện đại hóa, giảm bớt công sức của cán bộ thông tin thư viện và thực hiện...

   50 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục 2

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản...

  Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý công ty du lịch nhằm phân tích hệ thống quản lý thông tin của Công ty du lịch Hồng Bàng, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, từ đó thiết kế giao diện hệ thống và đánh giá đồ án.

   45 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đề tài: Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác...

  Đề tài Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề Kỹ thuật may công nghiệp của Trường TH KT-NV Nguyễn Hữu Cảnh nhằm phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập trong trường THCN; phân tích thực trạng về tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề may công nghiệp của trường TH KT-NV Nguyễn...

   8 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận môn Khoa học giao tiếp

  Nội dung bài tiểu luận môn Khoa học giao tiếp này trình bày khái quát về Lý thuyết thông tin và một số ứng dụng lý thuyết này vào lĩnh vực dạy và học.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu lịch sử của trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước.

   23 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc...

  Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc sống gia đình người Việt Nam nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tư tưởng của triết học phương Đông cổ đại mà đại diện là triết học Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu nội dung ảnh hưởng của học thuyết Nho giáo đến người sống người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó có một cái nhìn khái quát và rút ra bài...

   26 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 của sinh viên Nguyễn Thị Minh Phương với mong muốn khi làm đề tài này được dùng vốn kiến thức được học và tích luỹ cung cấp cho các thành viên trong tổ chức hiểu thêm về Quản lý chất lượng và có cái nhìn đúng hơn về nó, việc quản lý chất lượng không chỉ thiết yếu đối với những tổ...

   56 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và một số nội dung liên quan khác.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật