• Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng đề thi môn...

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng đề thi môn học Vật liệu may theo phương pháp trắc nghiệm khách quan cho hệ Trung học chuyên nghiệp có nội dung giới thiệu môn học vật liệu may, phân tích mục tiêu và các nội dung cơ bản của môn học từ đó xây dựng đề thi môn học Vật liệu may theo phương pháp trắc nghiệm khách quan cho hệ Trung học chuyên nghiệp.

   5 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Austalia và giáo...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Austalia và giáo dục Việt Nam nhằm phân tích thực trạng nền giáo dục Austalia, sự phát triển của nó, những điểm mạnh của nền giáo dục Austalia qua đó nhìn lại nền giáo dục Việt Nam và rút ra những bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo có nội dung trình bày nhận thức về vấn đề sáng tạo, một số khái niệm cơ bản, lý thuyết giải các bài toán sáng chế, đặt và giải một bài toán sáng tạo ứng dụng phương pháp tích cực hoá tư duy.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục: Phân tích sự ảnh hưởng...

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục với chu đề Phân tích sự ảnh hưởng của nhóm đến sự hình thành nhân cách nhằm phân tích vai trò của nhóm, vai trò của nhóm đến cá nhân từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các vai trò của việc tham gia và hoạt động nhóm.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân

  Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân có kết cấu gồm 3 phần. Phần I - Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân, các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân. Phần II - Sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân. Phần III - Thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý

  Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý: Tìm hiểu thực trạng và giải pháp hoàn thiện phong cách quản lý tại Trường Công Nhân Kỹ Thuật Đồng Nai nhằm tìm hiểu kỹ hơn về những thực tế, ưu khuyết điểm về phong cách quản lý của người thủ trưởng trong đơn vị, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa việc quản lý trong đơn vị mình.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học trình bày Định nghĩa công nghệ dạy học trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Trong Tiểu luận Xã hội học giáo dục này, học viên lựa chọn hai vấn đề, đó là: sự di động xã hội, vai trò của giáo dục đối với sự di động của cá nhân; xã hội hóa cá nhân và vai trò của truyền thông đại chúng đối với quá trình xã hội hóa cá nhân.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận môn Công nghệ dạy học

  Tiểu luận môn Công nghệ dạy học do học viên Phạm Quỳnh Trang thực hiện trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   23 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá do học viên Đồng Văn Thịnh thực hiện có nội dung trình bày khái quát về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm kiến; biên soạn câu hỏi trắc nghiệm và các nội dung khác về học phần máy điện.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học

  Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học nhằm mục tiêu hệ thống những khái niệm cơ bản về sáng tạo, các phương pháp thủ thuật cơ bản, các phương pháp và lý thuyết và alogorit để giải quyết những bài toán sáng tạo khoa học và biết vận dụng cụ thể để giải một trong 14 bài toán sáng tạo đã nêu bằng phương pháp phân tích sơ đồ khối ARIZ.

   39 p caodangnghe 25/09/2018 18 0

 • Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng...

  Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. Với bài Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát...

   16 p caodangnghe 16/09/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật