• Tiểu luận môn học Đo lường và đánh giá: Biên soạn câu...

  Bài Tiểu luận môn học Đo lường và đánh giá: Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Điện tử căn bản sẽ là biện pháp nhằm bồi dưỡng cho học sinh nắm vững kiến thức môn Điện tử căn bản là một môn chuyên ngành quan trọng của ngành Điện tử, Điện công nghiệp ở các trường THCN, CNKT và Cao đẳng.

   35 p caodangnghe 17/09/2018 39 0

 • Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người...

  Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người và xã hội nhằm tìm hiểu về Phật giáo và ảnh của Phật giáo đến đời sống, con người và xã hội Việt Nam. Mời bạn tham khảo nội dung tiểu luận.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 29 0

 • Tiểu luận: Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...

  Đề tài Tiểu luận: Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện kỹ năng sư phạm cho giáo sinh Bộ môn Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết về hệ thống kỹ năng sư phạm của giáo viên dạy kỹ thuật; khảo sát để tìm hiểu thực trạng công tác luyện kỹ năng sư phạm cho giáo sinh tại Bộ môn; xác định...

   3 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam - GVHD: TS. Võ Thị Thanh...

  Mục tiêu của bài Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam nêu một số khái niệm giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm các loại truyền nghề qua từng thời kỳ, những bài học tích cực và tiêu cực về giáo dục nghề nghiệp của từng thời kỳ, thực trạng và giải pháp giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay. Mời các bạn đón đọc.

   31 p caodangnghe 15/09/2018 25 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật sau đây trình bày các nội dung về nhận thức về môn học phương pháp luận khoa học kỹ thuật, tìm và giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ.

   21 p caodangnghe 11/11/2018 24 0

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận: Các yếu tố quản lý trong giáo dục

  Đề tài tiểu luận môn Tổ chức quản lý giáo dục "Các yếu tố quản lý trong giáo dục" nhằm mục tiêu mang các lại kết quả sau: Hệ thống lý thuyết về các yếu tố quản lý trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng mô hình quản lý phù hợp với xu thế phát triển giáo dục hiện nay.

   20 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân...

  Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện Trường Đại học Thủy sản nhằm mục đích phân tích, đánh giá và thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường đại học mà cụ thể là Trường Đại học Thủy sản nhằm giúp nghiệp vụ thư viện được hiện đại hóa, giảm bớt công sức của cán bộ thông tin thư viện và thực hiện...

   50 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản...

  Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý công ty du lịch nhằm phân tích hệ thống quản lý thông tin của Công ty du lịch Hồng Bàng, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, từ đó thiết kế giao diện hệ thống và đánh giá đồ án.

   45 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đề tài: Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác...

  Đề tài Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề Kỹ thuật may công nghiệp của Trường TH KT-NV Nguyễn Hữu Cảnh nhằm phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập trong trường THCN; phân tích thực trạng về tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề may công nghiệp của trường TH KT-NV Nguyễn...

   8 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật