• Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với đề tài "Lịch sử & hình ảnh lịch sử trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai”. Mục đích của bài tiều luận này nghiên cứu lịch sử của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với...

   22 p caodangnghe 09/05/2018 24 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết học tập Algo - Heuristic

  Tiểu luận: Thuyết học tập Algo - Heuristic trình bày về học thuyết Algo – Heuristic. Học thuyết mô tả về quá trình học tập bằng phương pháp tư duy và giải thích vấn đề. Tuy nhiên nhận thức của người học còn nhiều hạn chế kính mong thầy cùng bạn đọc đóng góp ý kiến để tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 23 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập...

  Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập theo kiểu vòng lặp kép (Double loop learning) có nội dung trình bày về Tiểu sử về tác giả Chris Argyric, các tác phẩm của Chris argyris, lý thyết học tập theo kiểu vòng lặp kép, ứng dụng trong chuyên môn.

   48 p caodangnghe 11/11/2018 23 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 của sinh viên Nguyễn Thị Minh Phương với mong muốn khi làm đề tài này được dùng vốn kiến thức được học và tích luỹ cung cấp cho các thành viên trong tổ chức hiểu thêm về Quản lý chất lượng và có cái nhìn đúng hơn về nó, việc quản lý chất lượng không chỉ thiết yếu đối với những tổ...

   56 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Tiểu luận môn Khoa học giao tiếp

  Nội dung bài tiểu luận môn Khoa học giao tiếp này trình bày khái quát về Lý thuyết thông tin và một số ứng dụng lý thuyết này vào lĩnh vực dạy và học.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu lịch sử của trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước.

   23 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc...

  Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc sống gia đình người Việt Nam nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tư tưởng của triết học phương Đông cổ đại mà đại diện là triết học Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu nội dung ảnh hưởng của học thuyết Nho giáo đến người sống người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó có một cái nhìn khái quát và rút ra bài...

   26 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh hệ thống giáo dục Hoa...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm phân tích thực trạng nền giáo dục Hoa Kỳ, sự phát triển của nó, những điểm mạnh của nền giáo dục Hoa Kỳ qua đó nhìn lại nền giáo dục Việt Nam và rút ra những bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   33 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan...

  Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan niệm, kinh nghiệm và ứng dụng trình bày một số khái niệm, lý luận thuyết học tập suốt đời, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, nguyên lý của giáo dục suốt đời.

   29 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật