• BM02.01: Giấy biên nhận hồ sơ

  Tham khảo BM02.01: Giấy biên nhận hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 28 0

 • BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt

  Tham khảo BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt sau đây để biết viết một Quyết định phê duyệt đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2018 28 0

 • Mẫu số 47: Giấy chuyển đơn tố cáo

  Tham khảo Mẫu số 47: Giấy chuyển đơn tố cáo sau đây để biết cách viết một Giấy chuyển đơn tố cáo đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Qui trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề

  Qui trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản; căn cứ, phương pháp luận xây dựng Qui trình; mô tả Qui trình xây dựng Danh mục thiết bị đào tạo nghề.

   40 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công...

  Tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 08/10/2018 27 0

 • Quy trình Đào tạo tại chức

  Quy trình Đào tạo tại chức quy định trách nhiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và quản lý việc giảng dạy của Khoa Đào tạo tại chức & Bồi dưỡng cán bộ, phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học và các Khoa, các Bộ môn thuộc Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

   5 p caodangnghe 20/10/2018 27 0

 • Mẫu số 32: Đơn khiếu nại

  Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) trình bày về mẫu đơn khiếu nại. Tham khảo mẫu văn bản dưới đây biết biết một mẫu đơn khiếu nại đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Mẫu Biên bản giám định thương tật

  Tham khảo Mẫu Biên bản giám định thương tật sau đây để biết cách viết một Biên bản giám định thương tật đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2018 26 0

 • Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc cấp nhân viên

  Tham khảo Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc cấp nhân viên sau đây phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2018 26 0

 • Mẫu bản sao Bằng nghề

  Mẫu bản sao Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu bản sao Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu trên để biết làm các bản sao Bằng nghề đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Mẫu Bảng kê thanh toán

  Cùng tham khảo Mẫu Bảng kê thanh toán - Bảng kê thanh toán kinh phí thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề sau đây để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Mẫu Bằng nghề

  Mẫu Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu Bằng nghề sau đây để biết làm các Bằng nghề trên đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật