• Phụ lục 3: Mẫu báo cáo tự kiểm định

  Mẫu báo cáo tự kiểm định sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tự kiểm định, giúp bạn đọc biết cách làm một báo cáo tự kiểm định đúng và hiệu quả.

   8 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • BM 03.04: Các điểm lưu ý

  Tham khảo BM 03.04: Các điểm lưu ý sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Mẫu số 34: Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

  Mẫu số: 34 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của T ổng thanh tra) trình bày mẫu Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại. Tham khảo mẫu văn bản dưới đây để biết cách viết một mẫu Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống...

  Tham khảo Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề so với thực tế sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 24 0

 • Mẫu số 1f/CN: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận...

  Tham khảo Mẫu số 1f/CN - Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để biết viết một mẫu đơn đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Quy trình Cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý...

  Tham khảo Quy trình Cho phép cán bộ không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đoàn doanh nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước ra nước ngoài sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ...

  Mời bạn cùng tham khảo Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2010 (Đề nghị danh hiệu: Nghệ nhân) sau đây để có những thông tin hữu ích cho bản thân.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 22 0

 • BM 07.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 07.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • BM 09.01 - Phiếu trợ cấp thương tật

  Tham khảo BM 09.01 - Phiếu trợ cấp thương tật sau đây để biết làm một Phiếu trợ cấp thương tật đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • BM 05.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Tham khảo BM 05.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính để biết cách thực hiện một số Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • BM 05.01: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng...

  Tham khảo BM 05.01: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi rường phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Mẫu Danh sách trích ngang các hộ di dân

  Mẫu Danh sách trích ngang các hộ di dân hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn đọc trong quá trình học tập và làm việc của mình.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật