• BM 01.01: Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu

  Cùng tham khảo BM 01.01: Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu sau đây để biết viết Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 33 0

 • Quy trình Hỗ trợ nạn nhân trở về đã qua tiếp nhận và...

  Quy trình Hỗ trợ nạn nhân trở về đã qua tiếp nhận và không qua tiếp nhận quy định trình tự và cách thức hỗ trợ nạn nhân trở về đã qua tiếp nhận và không qua tiếp nhận.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường trung cấp nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Mẫu Bảng câu hỏi về công việc

  Tham khảo Mẫu Bảng câu hỏi về công việc sau đây để biết cách làm một bảng câu hỏi về công việc đúng, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2018 32 0

 • Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học...

  Tham khảo Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây để hiểu hơn về quy trình thực hiện cũng như biết cách thực hiện công việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y...

  Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường cao đẳng nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Mẫu số 37: Thông báo về thụ lý giải quyết khiếu nại

  Mẫu số: 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) trình bày mẫu đơn Thông báo về thụ lý giải quyết khiếu nại. Tham khảo tài liệu để biết cách viết một mẫu đơn đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 30 0

 • BM 03.02: Ghi chép đánh giá trong quá trình đánh giá

  Tham khảo BM 03.02: Ghi chép đánh giá trong quá trình đánh giá sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 30 0

 • BM 01.01: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

  Tham khảo BM 01.01: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu sau đây để biết viết Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • BM 01.01: Giấy biên nhận hồ sơ

  Tham khảo BM 01.01: Giấy biên nhận hồ sơ sau đây để biết cách viết Giấy biên nhận hồ sơ đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • BM 01-TCCB-01: Phiếu đề xuất thành phần tham dự các khóa đào...

  Tham khảo BM 01-TCCB-01: Phiếu đề xuất thành phần tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng để biết cách viết Phiếu đề xuất thành phần tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật