• Bài giảng Kỹ năng điều hành cuộc họp

  Bài giảng Kỹ năng điều hành cuộc họp trình bày các nội dung chính về: Tại sao phải điều hành một cuộc họp?, các chức năng của một cuộc họp, các kiểu họp, chuẩn bị cho một cuộc họp, định nghĩa mục tiêu, con người, bài thuyết trình, điều hành cuộc họp, thời gian trình bày, kết thúc cuộc họp.

   32 p caodangnghe 23/09/2018 41 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến giúp người học hiểu được thuế giá trị gia tăng, nắm được kê khai nộp thuế, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT, phương pháp hạch toán thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, quy trình kê khai nộp thuế XNK, phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.

   86 p caodangnghe 15/10/2018 41 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Sau khi học xong Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến người học có thể nắm được các chi phí được coi là hợp lý và không hợp lý, kê khai nộp thuế, phương pháp hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận kế toán, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   83 p caodangnghe 15/10/2018 40 0

 • Bài giảng Các mô hình quản lý chất lượng

  Bài giảng Các mô hình quản lý chất lượng trình bày các nội dung sau: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng tổng thể. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   8 p caodangnghe 20/10/2018 40 0

 • Bai giảng - Bài 6: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

  Bai giảng - Bài 6: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình bày về quan điểm về đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và chuẩn bị, các phương thức đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   62 p caodangnghe 16/09/2018 39 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - GV: Huỳnh...

  Dưới đây lá Chương 6: Lãnh đạo nhóm thuộc Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức giúp người học thấy rõ mối quan hệ cũng như sự khác biệt giửa lãnh đạo và quyền lực; hiểu rõ nội dung và những hạn chế của học thuyết cá tính điển hình trong lãnh đạo; tóm tắt được mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler và ưu điểm nổi bật của học thuyết này.

   26 p caodangnghe 31/12/2018 39 0

 • Bài giảng Phương pháp quan sát

  Bài giảng Phương pháp quan sát sau đây nhằm giúp học viên hiểu rõ các nội dung cơ bản của phương pháp quan sát như thế nào là phương pháp quan sát, vai trò của phương pháp quan sát, quan sát như thế nào cho hiệu quả, phân loại quan sát và một số nội dung liên quan khác.

   12 p caodangnghe 20/10/2018 39 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - GV: Huỳnh...

  Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân thuộc Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức dưới đây giúp người học nắm được cơ sở của hành vi cá nhân và các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của cá nhân trong tổ chức; giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức.

   27 p caodangnghe 31/12/2018 38 0

 • Bài giảng Quản lý xung đột

  Dưới đây là Bài giảng Quản lý xung đột trình bày các kiến thức về các kiểu xung đột, phương pháp quản lý xung đột, các tình huống mobing và chia sẻ từ các thành viên tham gia, phương pháp cạnh tranh, thương thảo trong quản lý xung đột.

   17 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS....

  Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS. Nguyễn Huy Hoàng dưới đây giúp học viên sẽ có thể: Kể ra được những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người làm việc với mình, mô tả được vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên, áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

   89 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Đánh giá kỹ năng thành tích

  Bài giảng Đánh giá kỹ năng thành tích trình bày về đánh giá thực hiện công việc, tầm quan trọng chiến lược của đánh giá thành tích, tiêu chuẩn đánh giá thành tích, các phương pháp hành vi, tiến hành quản trị thành tích. Mời các bạn tham khảo.

   27 p caodangnghe 22/09/2018 38 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Lê Văn Hảo

  Cuốn sách Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chính: khái niệm và trình tự trong khoa học và nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học định lượng, các phương pháp nghiên cứu khoa học định tính, xử lý và phân tích số liệu, viết các tài liệu khoa học.

   41 p caodangnghe 19/12/2013 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật