• Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên mô tả được các loại bảng, biểu sử dụng trình bày kết quả; sử dụng được bảng biểu thích hợp trong trình bày kết quả nghiên cứu. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên để có bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh động, trực quan.

   24 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 7: Giao tiếp trong tổ chức dưới đây giúp người học mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu; nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau.

   27 p caodangnghe 31/12/2018 36 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường...

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau trình bày nội dung về thị trường kỳ hạn OTC, sàn giao dịch giao sau có tổ chức, những nhà giao dịch trên sàn, cơ chế giao dịch sau, yết giá giao sau,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những...

  Nội dung Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn trình bày về các loại hoán đổi, đặc điểm của một hoán đổi, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ - định giá, hoán đổi tiền tệ - ứng dụng. Mời tham khảo.

   42 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Định nghĩa các chương trình học

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Định nghĩa các chương trình học trình bày các kiến thức về các mức độ xây dựng kế hoạch, cơ sở lý luận nhất quán và toàn diện, mức độ hoạch định mà giảng viên có thể tham gia,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p caodangnghe 20/09/2018 36 0

 • Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại...

  Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại học - Đỗ Huy Thịnh trình bày các kiến thức về mô hình đào tạo thế kỷ 21, giáo dục từ xa, các loại chương trình học, phương pháp đào tạo.

   26 p caodangnghe 20/09/2018 35 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột dưới đây trình bày về khái niệm chung của xung đột, phong cách quản lý xung đột, kỹ năng giải quyết xung đột. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p caodangnghe 05/01/2019 35 2

 • Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2018 33 2

 • Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý...

  Nội dung Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước trình bày các kiến thức về văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quản lý hành chính Nhà nước, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p caodangnghe 15/10/2018 33 0

 • Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học

  Bài giảng Chương 2: Phương tiện dạy học với 5 bài trình bày về đại cương phương tiện dạy học, phương tiện nghe, phương tiện nhìn, phương tiện chiếu rọi, ứng dụng đa phương tiện trong dạy học. Mời các bạn tham khảo.

   24 p caodangnghe 15/09/2018 33 0

 • Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Phát triển chương trình đào tạo. Sau khi học xong bài này học viên có thể nhận ra được những định hướng đổi mới chương trình đào tạo nghề, phân biệt được hai dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa chương trình đào tạo nghề truyền thống & đào tạo nghề theo NLTH, sử dụng vào các bài dạy theo định hướng tích cực hóa người học.

   20 p caodangnghe 20/09/2018 33 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, cách viết một báo cáo khoa học, đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học, một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học, bài tập lớn môn học.

   28 p caodangnghe 19/12/2013 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật