• Bài giảng powerpoint 2007 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng powerpoint 2007 dưới đây giúp người tham khảo biết cách thiết kế trang trình diễn, thiết kế một bài trình diễn, các liên kết giữa các slide, trình diễn slide,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 05/11/2018 42 0

 • Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing dưới đây trình bày khái quát về nghiên cứu Marketing, các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu Marketing, các thang điểm đo lường trong nghiên cứu Marketing,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   244 p caodangnghe 19/09/2018 31 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2

  Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2 trình bày về sự khác biệt giữa luận đề và trắc nghiệm, những điều lợi và bất lợi của trắc nghiệm, khi nào nên sử dụng trắc nghiệm hay luận đề.

   6 p caodangnghe 17/09/2018 23 0

 • Bài giảng Chiến lược phát triển

  Bài giảng Chiến lược phát triển trình bày về quy trình quản lý nhân sự, hệ thống thông tin về nguồn nhân lực, các chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Mời các bạn tham khảo.

   20 p caodangnghe 11/09/2018 22 0

 • Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ...

  Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ cộng đồng trình bày các kiến thức về các bước thực hiện khung hợp lý dự án, tiến trình xây dựng dự án, những kỹ thuật giúp xác định nhu cầu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia, nghiên cứu xã hội học,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Nội dung Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các kiến thức về các con đường giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, mục đích nhiệm vụ các con đường giáo dục, vai trò giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục là một khoa học.

   83 p caodangnghe 21/10/2018 20 0

 • Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học của tác giả Nguyễn Đức Thanh trình bày những vấn đề chung về giáo dục học như giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   74 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 5 được dịch ra từ bài giảng của thầy TS. Dư Thế Duy đề cập đến sự thành thật của một quốc gia. Mời bạn đọc cung tham khảo nội dung bài giảng của thầy.

   14 p caodangnghe 10/10/2018 19 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục

  Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục nhằm mục tiêu giúp học viên có hiểu biết khái quát về quản lý và quản lý trong trường học, đổi mới tư duy quản lý các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của trường học trong xã hội có nhiều thay đổi.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Tiếp nối nội dung đĩa 1, đĩa 2 và đĩa 3 được dịch từ bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền của TS. Dư Thế Duy tiếp tục bàn về chỉ số EQ - chỉ số cảm xúc của nhà lãnh đạo, giúp học viên hiểu rõ chỉ số cảm xúc này ở nhà quản lý.

   21 p caodangnghe 10/10/2018 17 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 5 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  Bài giảng Đo lường và đánh giá chương 5: Hình thức câu hỏi trắc nghiệm thông dụng trình bày nội dung về loại câu trắc nghiệm đúng – sai, loại câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, loại đối chiếu cặp đôi, loại câu điền khuyết,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p caodangnghe 17/09/2018 15 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long gồm 9 bài trình bày các kiến thức về thiết lập tùy chọn và một số công cụ đặt biệt, thiết kế trang in và in ấn, xử lý cơ sở dữ liệu trân Excell, chèn các đối tượng vào bảng tính,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   62 p caodangnghe 05/11/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật