• Bài giảng Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các kiến thức về giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 15/09/2018 10 0

 • Bài giảng chương 2: Chiến lược đào tạo

  Mục tiêu của Bài giảng chương 2: Chiến lược đào tạo trình bày về thảo luận về những ảnh hưởng của chiến lược kinh doanh đến các loại hình và số lượng đào tạo trong một công ty, giải thích vai trò của đào tạo thay đổi như thế nào, mô tả sự thay đổi vai trò công việc có ảnh hưởng như thế nào đến đào tạo, thảo luận về những ảnh hưởng của...

   17 p caodangnghe 10/09/2018 9 0

 • Bài giảng chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính...

  Bài giảng chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc nghiệm trình bày về tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường, tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường.

   2 p caodangnghe 10/09/2018 9 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Về EQ ở phần trước chúng ta đã nói về hai module lớn. Giờ chúng ta nhìn lại, module lớn thứ nhất đặc biệt nhấn mạnh EQ và IQ có gì khác nhau, nhất là mối quan hệ với EQ. Module lớn thứ hai là vấn đề nước ta sau khi cải cách mở cửa, tại sao lại chú trọng đến EQ như vậy. Đề tài tiếp theo của chúng ta là một sự chuyển tiếp, chuyển tiếp từ chỗ này sang đến module thứ ba, cũng tức...

   22 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long gồm 6 bài trình bày về các thao tác cơ bản, cách trình bày bảng tính, các hàm thông dụng Excell, xử lý dữ liệu trên Excell. Mời các bạn tham khảo.

   33 p caodangnghe 05/11/2018 8 0

 • Bài giảng chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu...

  Trắc nghiệm khách quan là loại câu trắc nghiệm thông dụng nhất, nhưng cũng dễ phạm sai lầm nhất. Loại câu này được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau, rất được thông dụng trong TNKQ vì nó có thể được dùng để đo lường mức độ đạt được nhiều loại mục tiêu giáo dục quan trọng. Mời các bạn tham khảo Bài giảng chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm...

   2 p caodangnghe 10/09/2018 8 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 6 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  Chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn thuộc Bài giảng Đo lường và đánh giá trình bày một số gợi ý về cách soạn thảo những câu trắc nghiệm với nhiều lựa chọn, những hình thức tiêt lộ khi viết các câu trắc nghiệm.

   2 p caodangnghe 17/09/2018 8 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Tiếp nối nội dung đĩa 1, đĩa 2 của dịch từ bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền của TS. Dư Thế Duy tiếp tục bàn về chỉ số EQ - chỉ số cảm xúc của nhà lãnh đạo, giúp học viên hiểu rõ chỉ số cảm xúc này ở nhà quản lý.

   17 p caodangnghe 10/10/2018 8 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Tiếp nối nội dung đĩa 5, đĩa 6 Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công) của TS. Dư Thế Duy tiếp tục bàn về sự thành thật ở các quốc gia khác nhau trong đó nói về sự thành thật trong sự phục vụ khách hàng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tham khảo bài giảng lý thú của thầy để biết thêm được nhiều thông tin thú vị và hữu ích trên.

   14 p caodangnghe 10/10/2018 8 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 1 được dịch ra từ bài giảng của TS. Dư Thế Duy. Nội dung phần 1 sau đây với chủ đề chỉ số cảm xúc của nhà quản lý giúp học viên hiểu rõ cũng như vận dụng đúng chỉ số này.

   21 p caodangnghe 10/10/2018 8 0

 • Bài giảng - Bài 3: Đánh giá người học

  Mục tiêu của bài giảng Đánh giá người học giúp người học xây dựng các tiêu chí, chỉ số và thu thập bằng chứng tốt nhất để đánh giá người học theo yêu cầu chương trình đào tạo. Soạn được bộ đề thi trắc nghiệm khách quan để đánh giá một nội dung chuyên môn. Đánh giá năng lực người học theo các tiêu chuẩn năng lực thực hiện.

   27 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 9 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  - Tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường. Tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Đo lường và đánh giá chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc...

   2 p caodangnghe 17/09/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật