• Occupational standards as basis for certification of existing workforce in...

  Occupational standards as basis for certification of existing workforce in Vietnam presented: How to develop the National Occupational Skill Standards (NOSS)? How to certificate the existing workforce? Testing and certification status in Viet Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 42 0

 • Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự...

  Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự phù hợp và chất lượng đào tạo nghề và tăng khả năng có việc làm có nội dung giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề kép, lợi ích của nó, các mô hình đang áp dung và bài học kinh nghiệm.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 36 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ...

  Bài báo cáo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề do MA. Nguyễn Chí Trường trình bày có nội dung trình bày các vấn đề như: TCKNNQG được xây dựng như thế nào, việc đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam, thực trạng đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 35 0

 • Các yếu tố cơ bản cho hợp tác bền vững với doanh nghiệp...

  Các yếu tố cơ bản cho hợp tác bền vững với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề – Kinh nghiệm Malaysia có nội dung trình bày các trụ cột cho sự nghiệp công nghiệp hóa Malaysia, nhu cầu về công nhân tay nghề cao và nỗ lực cấp cơ quan chính phủ, góc nhìn của các cơ sở đào tạo nghề về việc cải thiện việc hợp tác với các doanh nghiệp, một số nhận xét trao đổi.

   24 p caodangnghe 13/09/2018 34 0

 • Hài hòa hóa và chuyển hóa tiêu chuẩn nghề sang tiêu chuẩn...

  Hài hòa hóa và chuyển hóa tiêu chuẩn nghề sang tiêu chuẩn đào tạo do Nguyễn Quang Việt biên soạn trình bày các nội dung: Bối cảnh và xu hướng, vướng víu thuật ngữ, quan hệ tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn đào tạo, kinh nghiệm Tiểu vùng Mê Công qua dự án ADB, các bước tiếp theo và nhận định.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • ASEAN cooperation in hr and skills development

  ASEAN cooperation in hr and skills development presented the overview of HR & Skills Development in ASEAN, Brief on the ASEAN Leaders' Statement on HR and Skills Development for Economic Recovery and Sustainable Growth, actions to realize ASEAN Leaders’ Statement, the ALM Work Programme, 2010-2015.

   21 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Kinh nghiệm quốc tế trongcông tác xây dựng và thựchiện tiêu...

  Kinh nghiệm quốc tế trong công tác xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn nghề trình bày các khái niệm về tiêu chuẩn nghề, các hình thức và phương pháp xây dựng và một số nội dung liên quan khác.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Harmonization and translationoccupational standards into TVETstandardsNguyen...

  Harmonization and translation occupational standards into TVET standards has contents: Context and tendency, terminology problem, relationship between Occupational standards and Training standards, experience of Greater Mekong Sub-region (GMS) through ADB project, next steps, judgement.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality,...

  Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality, relevance and increasing the employability presented a dual education system, implementation, result.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Bài thuyết trình: Hợp tác ASEAN trong phát triển nguồn nhân...

  Hợp tác ASEAN trong phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng có nội dung trình bày tổng quan về phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng trong khu vực ASEAN, sơ lược về tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng cho khôi phục kinh tế và tăng trưởng bền vững, các hành động để hiện thực tuyên bố của lãnh đạo ASEAN, chương trình làm việc của Bộ trưởng Lao...

   21 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • Key Success Factors of German TVET - Cooperation with Business Community

  Key Success Factors of German TVET - Cooperation with Business Community has Structure of Keynote Input: Cooperation with business community, Learning in the work process, Social acceptance of standards, Training of TVET staff, Institutionalized research.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào...

  Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào tạo nghề có chủ đề trình bày giáo viên dạy nghề là trụ cột của đột phá chất chất lượng đào tạo nghề, vai trò của giáo viên dạy nghề trong chất lượng đào tạo nghề, các vấn đề trong đào tạo giáo viên.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật