• Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020...

  Bài báo cáo với chủ đề Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam - Đức và các nước trong khu vực trình bày: Bối cảnh kinh tế - xã hội tác động đến dạy nghề ở Việt Nam, một số nét cơ bản về chiến lược phát triển Dạy nghề Việt Nam, hợp tác về Dạy nghề giữa Việt Nam với Đức và các nước trong khu vực ASEAN.

   19 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Những nhân tố chính cho sự thành công của Đào tạo nghề...

  Bài báo cáo "Những nhân tố chính cho sự thành công của Đào tạo nghề của Đức – Hợp tác với Cộng đồng doanh nghiệp" có cấu trúc bài trình bày các vấn đề: Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, học tập trong quá trình làm việc, sự công nhận của xã hội đối với các tiêu chuẩn, đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề, thể chế hóa nghiên cứu.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough

  TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough with Topic of presentation TVET Teachers as Backbone for TVET Quality Quality Breakthrough.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi...

  Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi mới đào tạo giáo viên dạy nghề được trình bày trong Diễn đàn Hợp tác Khu vực về Giáo dục và Đào tạo giáo viên dạy nghề do Chủ tịch, PGS. TS. Numyoot Songthanapitak thực hiện nhấn mạnh việc cần phải thay đổi việc đào tạo giáo viên dạy nghề, sáng kiến khu vực cho hợp tác đào tạo giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Bài học kinh nghiệm của Indonesia trong công tác kiểm tra/ đánh...

  Bài học kinh nghiệm của Indonesia trong công tác kiểm tra/ đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực có nội dung trình bày công tác kiểm tra/ đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực trong hệ thống giáo dục của Indonesia từ đó rút ra các bài học áp dụng cho nền giáo dục Việt Nam.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Báo cáo: Tự đánh giá trong KĐCL giáo dục đại học kết quả...

  Báo cáo Tự đánh giá trong KĐCL giáo dục đại học kết quả bước đầu ở trường Đại học Vinh có nội dung trình bày tầm quan trọng của kiểm định chất lượng giáo dục đại học, những kết quả bước đầu của hoạt động kiểm định chất lượng ở trường Đại học Vinh, những khó khăn, thách thức và giải pháp khắc phục.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • A praxis and future-oriented approach to innovative vocational teacher education

  A praxis and future - oriented approach to innovative vocational teacher education of Regional Cooperation in TVET Teacher Education and Training presented need for change in Vocational Teacher Education, a regional initiative to cooperate in Vocational Teacher Education.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Occupational standards - a key factor in TVET reform under the aspect od...

  Occupational standards - a key factor in TVET reform under the aspect od ASEAN intergration presented ASEAN integration of skills development, occupations standards development in Vietnam.

   26 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật