• Bài báo cáo: Hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên...

  Bài báo cáo: Hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương giới thiệu sơ đồ tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương, giải thích các khái niệm, chức năng của mỗi cơ quan, tổ chức trong sơ đồ đó.

   50 p caodangnghe 13/09/2014 33 0

 • Bài thuyết trình: Quản lý giáo dục - Chương IV

  Bài thuyết trình: Quản lý giáo dục - Chương IV trình bày hệ thống tổ chức bộ máy quản lý GD-ĐT bao gồm khái niệm và các kiểu cơ cấu tổ chức quản lý GD-ĐT, giới thiệu các nguyên tắc và phương pháp xây dựng bộ máy quản lý giáo dục, nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức, phương pháp xây dựng bộ máy tổ chức.

   22 p caodangnghe 13/09/2014 32 0

 • Training session

  Programme of the Training session: Objectives and expectations, Guidelines of Good Practice, Internal QA at OAQ/Switzerland, Internal QA at EVA/Denmark, Group work, Presentation and discussion of results in plenary, Closing of Training session.

   28 p caodangnghe 20/10/2014 32 0

 • Bài thuyết trình: Giới thiệu bộ tài liệu hỗ trợ hiệu...

  Bài thuyết trình: Giới thiệu bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học có mục tiêu hỗ trợ hiệu trưởng tăng cường nhận thức về tiến trình đổi mới, nâng cao năng lực quản lý trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn, thúc đẩy văn hóa tự học và học suốt đời của cán bộ quản lý giáo dục.

   38 p caodangnghe 13/09/2014 31 0

 • Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc

  Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm công việc, thiết kế công việc, phân tích công việc, vai trò của phòng nguồn nhân lực và các bước tiến hành PTCV.

   20 p caodangnghe 07/01/2015 28 2

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích thiết kế và xây dựng hệ...

  Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin Quản lý sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trong trường mà không tốn nhiều công sức. Chương trình giúp người quản lý cập nhật, tìm kiếm, thống kê về sinh viên một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất và chính xác nhất.

   15 p caodangnghe 20/10/2014 27 0

 • Bài thuyết trình Quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng

  Bài thuyết trình Quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng trình bày nội dung về chi phí chất lượng, mô hình chi phí chất lượng, trong đó trình bày khái quát khái niệm, phân loại chi phí chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   18 p caodangnghe 31/12/2014 27 0

 • Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ

  Hãy tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ dưới đây trình bày về khái niệm hình thức kế toán, đặc trưng và các loại sổ của hình thức nhật ký - chứng từ, trình tự ghi sổ.

   17 p caodangnghe 14/10/2014 26 0

 • Thuyết trình Phân tích công việc - GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hội

  Thuyết trình Phân tích công việc trình bày các kiến thức về khái niệm phân tích công việc, quy trình phân tích công việc, vai trò của việc phân tích công việc, chọn công việc để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 07/01/2015 26 1

 • Báo cáo Lãnh đạo

  Báo cáo Lãnh đạo trình bày nội dung về khái niệm, bản chất lãnh đạo và người lãnh đạo trong quản trị, các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần làm việc của nhân viên, hành vi cá nhân và hành vi nhóm, các tình huống về động viên và lãnh đạo.

   51 p caodangnghe 07/01/2015 26 0

 • Bài thuyết trình: Tổ chức quản lý đào tạo nghề

  Bài thuyết trình: Tổ chức quản lý đào tạo nghề có kết cấu gồm 5 chương, trình bày mạng lưới, quy mô và chất lượng dạy nghề; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề; công tác quản lý dạy nghề; nhận định đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dạy nghề.

   71 p caodangnghe 13/09/2014 25 0

 • Bài thuyết trình Quan điểm hành vi - Phạm Thị Lan Hương ( GVHD)

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình Quan điểm hành vi dưới đây để trang bị cho mình những kiến thức về các tư tưởng chính của học thuyết, 5 bậc nhu cầu của con người, những chính sách của nhà quản trị, và cách đánh giá quan điểm hành vi.

   19 p caodangnghe 31/12/2014 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật