• Đề thi Kỹ năng học tại Đại học: Kèm đáp án - ĐH Dân...

    Nhắm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi Kỹ năng học tại Đại học kèm đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

     3 p caodangnghe 30/10/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật