• Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Nguyễn Đình Tùng

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Nguyễn Đình Tùng nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT tỉnh Bạc Liêu trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý luận về QL của HT đối với việc kiểm tra – Đánh giá KQHT của HS, thực trạng QL của HT đối với việc Kiểm tra – Đánh giá KQHT của HS...

   93 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị Hải Yến

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Lữ Thị Hải Yến nghiên cứu với đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đăklăk trình bày về cơ sở lý luận của quản lý hoạt động tự học, thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường CĐSP Đăklăk, các biện pháp quản lý của hiệu trưởng với hoạt...

   124 p caodangnghe 04/08/2018 18 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Ngô Phan Anh Tuấn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Ngô Phan Anh Tuấn nhiên cứu về đề tài: Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề ở tỉnh Đồng Nai trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các trường CĐN và TCN tỉnh...

   104 p caodangnghe 04/08/2018 17 0

 • Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam" nhằm mục tiêu phân tích thực trạng chất lượng đào tạo ở các trường Trung học chuyên nghiệp, đề xuất bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và cho...

   116 p caodangnghe 13/09/2018 10 1

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho...

  Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà được bố cục thành 2 chương: Chương I - Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà, Chương II - Lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.

   36 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự" nhằm mục đích xây dựng được mô hình quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho quá trình đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự (SQNNQS) tại ĐHNNQS nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo...

   220 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Luận văn Tiến sĩ: Tự đánh giá trong quản lý chất lượng...

  Luận văn Tiến sĩ với đề tài "Tự đánh giá trong quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội" nhằm đánh giá trong chất lượng đào tạo, xác định nguyên nhân tồn tại và tìm biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, tiến tới đạt mục tiêu, tiêu chuẩn đào tạo đã đề ra và ở mức cao hơn của nhà trường, đồng thời làm cơ sở góp phần nghiên cứu xây...

   99 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa nhằm mục đích tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 9001:2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. Người viết nhận xét, đánh giá đồng thời đưa ra một số kiến nghị cho vấn đề trên.

   80 p caodangnghe 20/10/2018 8 0

 • Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng...

  Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại ĐH Ngoại ngữ Quân sự trình bày về cơ sở lý luận về mô hình quản lý chất lượng đào tạo, kinh nghiệm Quốc tế và thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự, mô hình quản lý chất lượng đào tạo và nhóm giải pháp triển khai mô hình tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự,...

   221 p caodangnghe 04/08/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật