• Ebook Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research

  This document does not intend to be a technical reader for the application of standards. Instead, it seeks to reflect the experiences and motivations of those who both inside and outside the institutions have been in touch with these processes. Theoretical references regarding standardization as the philosophical basis of quality centred on continual improvement have been included in this document.

   870 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Giới thiệu về 5S

  5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn. Tài liệu dưới đây sẽ trình bày các nội dung trong 5S,...

   9 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Đổi mới quản lý chất lượng trong nhà trường nhằm nâng cao...

  Đổi mới quản lý chất lượng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trình bày sự cần thiết phải đổi mới hoạt động quản lý chất lượng trong công tác quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, khái niệm quản lí chất lượng, phương hướng ứng dụng khoa học QLCL vào công tác quản lý nhà trường ở Việt Nam.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 33 0

 • Về đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong phát triển giáo...

  Bài viết Về đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong phát triển giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế của GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải được trình bày một vài suy nghĩ về sự nghiệp đào tạo cán bộ quản lí giáo dục nước ta trong phát triển giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Các yếu tố cơ bản cho hợp tác bền vững với doanh nghiệp...

  Các yếu tố cơ bản cho hợp tác bền vững với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề – Kinh nghiệm Malaysia có nội dung trình bày các trụ cột cho sự nghiệp công nghiệp hóa Malaysia, nhu cầu về công nhân tay nghề cao và nỗ lực cấp cơ quan chính phủ, góc nhìn của các cơ sở đào tạo nghề về việc cải thiện việc hợp tác với các doanh nghiệp, một số nhận xét trao đổi.

   24 p caodangnghe 13/09/2018 34 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ...

  Bài báo cáo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề do MA. Nguyễn Chí Trường trình bày có nội dung trình bày các vấn đề như: TCKNNQG được xây dựng như thế nào, việc đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam, thực trạng đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 35 0

 • Occupational standards as basis for certification of existing workforce in...

  Occupational standards as basis for certification of existing workforce in Vietnam presented: How to develop the National Occupational Skill Standards (NOSS)? How to certificate the existing workforce? Testing and certification status in Viet Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 42 0

 • Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới và kỹ năng sống vào...

  Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới và kỹ năng sống vào chương trình dạy nghề giới thiệu các chương trình và phương thức dạy lồng ghép, đồng thời cung cấp các tài liệu hướng dẫn thiết kế chi tiết và thiết kế rút gọn cho các chủ đề giới và kỹ năng sống và khuynh hướng dẫn lồng ghép giới và KNS vào nội dung một chương trình nghề cụ thể.

   155 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự...

  Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự phù hợp và chất lượng đào tạo nghề và tăng khả năng có việc làm có nội dung giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề kép, lợi ích của nó, các mô hình đang áp dung và bài học kinh nghiệm.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 36 0

 • Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality,...

  Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality, relevance and increasing the employability presented a dual education system, implementation, result.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Sổ tay xây dựng chương trình

  Sổ tay xây dựng chương trình thuộc dự án "tăng cường các trung tâm dạy nghề" có mục đích hướng dẫn thực hiện tiến trình xây dựng chương trình dạy nghề theo mô-đun dành cho lĩnh vực dạy nghề ngắn hạn, giới thiệu sản phẩm từ tiến trình xây dựng chương trình và các nội dung khác.

   86 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật