• Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn sử dụng thiết bị dùng chung

  Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn sử dụng thiết bị dùng chung trình bày về một số chú ý khi sử dụng các thiết bị dùng chung, hệ thống thiết bị dùng chung, chức năng chính và cách sử dụng một số thiết bị dùng chung thường dùng, một số chú ý khi kết nối máy chiếu Projector với máy tính.

   15 p caodangnghe 17/09/2018 28 0

 • Soạn giáo án điện tử bằng Microsoft Powerpoint

  Để Soạn giáo án điện tử bằng Microsoft Powerpoint chúng ta cần có những kỹ năng cơ bản, các phần mềm dạy học, các yêu cầu cần đạt được, các bước cần chuẩn bị khi ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng. Mời các bạn tham khảo.

   19 p caodangnghe 17/09/2018 24 0

 • Các phương pháp trắc nghiệm

  Trắc nghiệm theo nghĩa rộng là một phép lượng giá cụ thể mức độ khả năng thể hiện hành vi trong lĩnh vực nào đó của một người cụ thể nào đó. Tài liệu Các phương pháp trắc nghiệm trình bày về cách phân loại các phương pháp trắc nghiệm, các kiểu câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

   7 p caodangnghe 16/09/2018 22 0

 • Bài giảng Kỹ năng đánh giá thành tích

  Bài giảng Kỹ năng đánh giá thành tích trình bày về đánh giá thực hiện công việc, tầm quan trọng chiến lược của đánh giá thành tích, tiến trình đánh giá, tiến trình quản trị theo mục tiêu,... Mời các bạn tham khảo.

   27 p caodangnghe 16/09/2018 22 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và một số nội dung liên quan khác.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục 2

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Báo cáo: Chương IV - Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý giáo...

  Báo cáo: Chương IV - Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý giáo dục - đào tạo có nội dung trình bày khái niệm và các kiểu cơ cấu tổ chức quản lý giáo dục, giới thiệu các nguyên tắc và phương pháp xây dựng bộ máy tổ chức giáo dục, nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 41 0

 • Những xu thế lớn trong giáo dục thế giới

  Những xu thế lớn trong giáo dục thế giới có nội dung trình bày tóm lược lại các dự báo về giáo dục trong thế kỷ 20, đưa ra các dự báo dài hạn về giáo dục tương lai, đưa ra các kế hoạch hành động, các nhận xét và kiến nghị.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong chiến lược...

  Một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong chiến lược điều chỉnh cơ cấu trình độ giáo dục đại học Việt Nam: “…hướng nghề nghiệp - ứng dụng” có nội dung trình bày một số khái niệm cơ bản như điều chỉnh, cơ cấu trình độ,...; toàn cầu hóa với sự phát triển kinh tế - xã hội; thực trạng hệ thống giáo dục Việt Nam; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục...

   19 p caodangnghe 13/09/2018 39 0

 • Sơ đồ: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

  Sơ đồ: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (Theo Luật Giáo dục năm 2005) sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 24 0

 • Sơ đồ: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (Theo Luật Giáo...

  Sơ đồ: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (Theo Luật Giáo dục năm 1998) sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam năm 1998. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Sơ đồ 4: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

  Sơ đồ 4: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (Theo nghị định 90/CP ngày 24/11/1993) sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam qua các thời kì khác nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật