• Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá do TS. Nguyễn Tiến Dũng biên soạn có nội dung trình bày về tự đánh giá, mục đích, ý nghĩa và các điều kiện; tổ chức nhân sự trong tự đánh giá; quy trình tự đánh giá; kỹ thuật thu thập, phân tích minh chứng; báo cáo tự đánh giá.

   29 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo Chất lượng và...

  Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo Chất lượng và Kiểm định chất lượng do TS. Nguyễn Tiến Dũng biên soạn trình bày các vấn đề chính như: Quản lý chất lượng là gì, các nguyên tắc của quản lý chất lượng, chu trình quản lý CL, Hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng là gì, sự phát triển các mô hình QLCL, các bước thiết lập hệ thống ĐBCLGDĐT, các ĐK đảm bảo sự HĐ...

   18 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Bài giảng Quan niệm về chất lượng và Chất lượng đào tạo...

  Bài giảng Quan niệm về chất lượng và Chất lượng đào tạo trình bày các vấn đề chính như: Tại sao phải quan tâm đến chất lượng và quản lý chất lượng, chất lượng là gì, quan niệm như thế nào về chất lượng, chất lượng đo bằng gì, làm chất lượng có tốn kém không, ai chịu trách nhiệm về chất lượng, nội hàm của chất lượng GDĐT và bài tập-thảo luận.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo...

  Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề (Phần 2 – Trường Trung cấp nghề) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài này đạt được hiểu, biết được các yêu cầu và qui trình về viết báo cáo tự KĐCLDN cho một trường TCN; viết được một báo cáo tự KĐCLDN; cẩn thận, chính xác, đầy đủ trong viết báo cáo.

   41 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự...

  Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề: Tiêu chí 8 trình bày các nội dung của tiêu chí quản lý trong việc xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   22 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường...

  Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề do Nguyễn Ánh Vân Hà trình bày nhằm giúp học viên sau khi học xong bài này hiểu rõ mục đích của hoạt động tự KĐ của trường; hiểu và áp dụng được quy trình và phương pháp thực hiện các bước tự kiểm định chất lượng tại trường CĐN; lập được kế hoạch thực hiện tự KĐCL đúng qui định.

   16 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm...

  Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm định do Nguyễn Văn Trung biên soạn nhằm mục tiêu xác định được yêu cầu và quy trình khi tiến hành viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí; áp dụng được các yêu cầu và quy trình vào viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí.

   35 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng tự kiểm định chất...

  Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề do ThS. Đỗ Thanh Vân biên soạn nhằm mục tiêu trình bày được khái niệm và các phương pháp xác định thông tin, minh chứng cho từng nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số trong hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn của trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề...

   59 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài giảng Tiêu chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý

  Bài giảng Tiêu chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý có nội dung giới thiệu về tiêu chí Giáo viên và cán bộ quản lý trong kiểm định chất lượng giáo dục. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về tiêu chí trên.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường...

  Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Trung cấp nghề nhằm mục tiêu xác định được quy trình và phương pháp thực hiện tự kiểm định chất lượng tại trường Trung cấp nghề; lập kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị trong Trường Trung cấp nghề và kế hoạch tự kiểm định chất lượng của Trường Trung cấp nghề.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài giảng Phần II - Kiểm định chất lượng dạy nghề tại...

  Bài giảng Phần II - Kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam trình bày nội dung kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam, quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng dạy nghề, quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, nội hàm của một số thuật ngữ thường dùng và một số tiêu chuẩn, chỉ số khó đánh giá khi kiểm định chất lượng trường CĐN, trường TCN.

   36 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài giảng Hệ thống kiểm nhận trong giáo dục đại học Hoa...

  Bài giảng Hệ thống kiểm nhận trong giáo dục đại học Hoa kỳ do Đỗ Huy Nghĩa biên soạn trình bày khái niệm kiểm nhận, mục đích kiểm nhận, cơ quan công nhận kiểm nhận, tiêu chuẩn công nhận của USDE, tiêu chuẩn kiểm nhận của CHEA và các nội dung khác.

   32 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật