• Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng...

  Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013 nhằm xác định mức độ đạt được, tính sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện, sự tiến bộ của các trường mầm non, phổ thông và các địa phương trong việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thể hiện qua các hoạt...

   6 p caodangnghe 13/09/2018 30 0

 • Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất...

  Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học có kết cấu gồm 5 phần: Phần 1 - Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, Phần 2 - Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Phần 3 - Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Thái Lan, Phần 4 - Ví dụ về hoạt động kiểm định của Hiệp hội các Trường Đại học và Cao...

   140 p caodangnghe 13/09/2018 24 0

 • Tài liệu Đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy...

  Tài liệu Đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy nghề cho trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có kết cấu gồm 6 phần, trình bày tổng quan về quản lý chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam, hướng dẫn tự kiểm định trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề và các nội dung khác.

   110 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành đào tạo...

  Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành đào tạo (đợt 2) sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo, các tiêu chí, mức đánh giá, các minh chứng. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   19 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Thực trạng tình hình đảm bảo chất lượng tại khu vực châu...

  Tài liệu dưới đây giới thiệu đến người đọc về thực trạng tình hình đảm bảo chất lượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc điểm chung về các cơ quan đảm bảo chất lượng trong khu vực, thực trạng mạng lưới đảm bảo chất lượng trong khu vực.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bảng so sánh về các kiểu quản lý giáo dục trước kia và...

  Bảng so sánh về các kiểu quản lý giáo dục trước kia và hiện nay sau đây sẽ giúp bạn đọc thấy sự khác nhau, tiến bộ của các kiểu quản lý giáo dục hiện nay so với trước kia. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Phụ lục bài nhận thức chất lượng

  Phụ lục bài nhận thức chất lượng sau đây trình bày các kiểu đo và các giai đoạn nhận thức. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về bảng so sánh nhận thức dưới đây.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Phụ lục 13: Hướng dẫn thống nhất cách đánh giá một số...

  Bảng phụ lục sau đây hướng dẫn thống nhất cách đánh giá một số chỉ số khi tham gia đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề; cách thức xử lý một số tình huống cụ thể. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   5 p caodangnghe 13/09/2018 37 0

 • Phụ lục 12: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn...

  Phụ lục dưới đây là danh mục văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật dạy nghề, liệt kê các văn bản pháp luật hướng dẫn dạy nghề. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   19 p caodangnghe 13/09/2018 30 0

 • Mẫu số 4: Báo cáo kết quả tự kiểm định dạy nghề của...

  Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định dạy nghề của cơ sở dạy nghề đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề).

   7 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Mẫu số 3: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định...

  Mẫu số 3: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề).

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Mẫu số 2: Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề

  Mẫu số 2: Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề).

   8 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật