• Ebook Kinh tế học giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Ebook Kinh tế học giáo dục do Nguyễn Văn Hộ biên soạn có kết cấu cấu gồm 4 chương, trình bày một số kiến thức kinh tế xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế học giáo dục; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục; mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục; đầu tư phát triển giáo dục thế...

   130 p caodangnghe 06/12/2018 26 0

 • Đề tài: Tóm tắt nội dung các chuyên đề lý luận dạy học...

  Đề tài: Tóm tắt nội dung các chuyên đề lý luận dạy học kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hành động của bản thân, nhằm chỉ rõ tính ứng dụng của môn học vào công tác chuyên môn gồm hai phần: Phần A - Những khái niệm về giáo dục, Phần B - Những khái niệm về Lý luận dạy học nhằm chia sẻ với các bạn về những hiểu biết của nhóm thảo luận về lý luận dạy học đại học sau khi...

   9 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tình huống học tập của Lave

  Tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về Tình huống học tập của Lave giúp người học hiểu hơn về các tình huống giáo dục của các nhà giáo dục lớn. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn nội dung của học thuyết trên.

   1 p caodangnghe 06/12/2018 21 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   46 p caodangnghe 06/12/2018 23 0

 • A Tutorial on Situated Learning

  The theory of situated learning claims that every idea and human action is a generalization, adapted to the ongoing environment, because what people see and what they do arise together. From this perspective, thinking is a physical skill. As we create names for things, shuffle around sentences in a paragraph, and interpret what our statements mean, every step is controlled not by reinstantiated grammars and previously constructed plans, but adaptively recoordinated from previous ways of...

   42 p caodangnghe 06/12/2018 21 0

 • Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người...

  Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người và xã hội nhằm tìm hiểu về Phật giáo và ảnh của Phật giáo đến đời sống, con người và xã hội Việt Nam. Mời bạn tham khảo nội dung tiểu luận.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 29 0

 • Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Situated learning (J. LAVE)

  Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Situated learning (J. LAVE) nhằm tìm hiểu về lý thuyết học tập có tình huống của Jean Lave. Học tập có tình huống là lý thuyết chung của sự lãnh hội kiến thúc. Nó được ứng dụng trong môi trường hoạt động học tập kỹ thuật. Nó tập trung vào giải quyết các vấn đề kỹ năng. Học tập cần có sự cộng tác tác động lẫn nhau trong xã hội. Mòi bạn...

   14 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Repair theory

  Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Repair theory có nội dung giới thiệu về Thuyết sửa sai của tác giả Kurt A. Vanlehn. Thuyết sửa sai của tác giả Kurt A. Vanlehn giải thích tại sao người học thường mắc phải sai lầm (bugs). Sai lầm đó là sự chú ý suy nghĩ theo hướng khác trong khi học dẫn đến sự bế tắc. Mỗi người sẽ sử dụng những cách khác nhau để vượt qua bế tắc. Mòi bạn tham...

   9 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Bài tập môn học Lý thuyết học tập: Học thuyết các cấp...

  Bài tập môn học Lý thuyết học tập: Học thuyết các cấp độ ghi nhớ thông tin nhằm phân tích về học thuyết các cấp độ ghi nhớ thông tin của tác giả Robert S. Lockhart, nội dung của học thuyết này.

   8 p caodangnghe 06/12/2018 19 0

 • Bài giảng Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về giáo dục và...

  Bài giảng Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, những quan điểm chỉ đạo về sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật