• Xây dựng kế hoạch đào tạo

  Tài liệu Xây dựng kế hoạch đào tạo trình bày các nội dung sau đây: Cấu trúc nội dung đào tạo, phương pháp tiếp cận đào tạo nghề theo mô-đun kỹ năng nghề, áp dụng mô-đun kỹ năng hành nghề trong đào tạo và bồi dưỡng nghề.

   9 p caodangnghe 08/10/2018 20 0

 • Tài liệu Quản lý nhà nước về giáo dục

  Tài liệu Quản lý nhà nước về giáo dục sau đây có nội dung trình bày khái quát về mô hình giáo dục, các loại mô hình giáo dục khác nhau và đặc điểm của nó, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, những vấn đề cơ bản của quản lý nhà nước, phân cấp quản lý và các nội dung khác. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   286 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Bài giảng Một số vấn đề về quản lý cơ sở dạy nghề

  Bài giảng Một số vấn đề về quản lý cơ sở dạy nghề giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản, hiểu được thế nào là quản lý cơ sở dạy nghề, các nội dung trong quản lý cơ sở dạy nghề; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ sở dạy nghề; quyền hạn của cơ sở dạy nghề; các năng lực cần có của người đứng đầu cơ sở dạy nghề; nhiệm vụ của phòng đào...

   50 p caodangnghe 08/10/2018 24 0

 • Tiểu luận: Các yếu tố quản lý trong giáo dục

  Đề tài tiểu luận môn Tổ chức quản lý giáo dục "Các yếu tố quản lý trong giáo dục" nhằm mục tiêu mang các lại kết quả sau: Hệ thống lý thuyết về các yếu tố quản lý trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng mô hình quản lý phù hợp với xu thế phát triển giáo dục hiện nay.

   20 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Phần II: Một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài

  Mục đích việc xem xét giáo dục nghề nghiệp nước ngoài là nhằm tìm ra những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình phát triển có thể nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam, nhất là đối với những nước có ít nhiều quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội với Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử. Tham khảo tài liệu dưới đây để có những kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp ở các nước khác nhau.

   16 p caodangnghe 08/10/2018 21 0

 • Tài liệu quản lý nhà nước về giáo dục

  Tài liệu quản lý nhà nước về giáo dục sau đây trình bày khái quát về mô hình giáo dục, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, đặc điểm quản lý nhà nước về giáo dục, các vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước và các nội dung khác.

   187 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật