• Ebook Quản trị nhân sự - Bùi hoàng lợi

  Ebook Quản trị nhân sự do Bùi hoàng lợi biên soạn có nội dung trình bày đại cương về quản trị nhân sự; hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt các nội dung cụ thể.

   49 p caodangnghe 06/12/2018 10 0

 • Ebook Kinh tế học giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Ebook Kinh tế học giáo dục do Nguyễn Văn Hộ biên soạn có kết cấu cấu gồm 4 chương, trình bày một số kiến thức kinh tế xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế học giáo dục; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục; mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục; đầu tư phát triển giáo dục thế...

   130 p caodangnghe 06/12/2018 26 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   46 p caodangnghe 06/12/2018 23 0

 • Ebook Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật - NXB ĐH Quốc gia Hà...

  Ebook "Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật" dùng cho sinh viên chuyên ngành Thông tin - Thư viện học. Sách được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin thư mục khoa học kỹ thuật, giới thiệu một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn hoạt động thông tin thư mục khoa học kỹ thuật, phục vụ cho các loại đối tượng người đọc và...

   204 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Ebook Tâm lý học đám đông - Gustave Le Bon

  Ebook Tâm lý học đám đông gồm 3 tập. Tập 1 - Tâm hồn đám đông. Tập 2 - Các quan điểm và đức tin của đám đông. Tập 3 - Phân loại và mô tả các dạng khác nhau của đám đông. Tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt nội dung các tập của Tâm lý đám đông.

   89 p caodangnghe 11/11/2018 30 1

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook Tâm lý học đại cương có kết cấu gồm 6 chương, bao gồm: Tâm lý học là một khoa học, sự hình thành và phát triển của tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và thuộc tính tâm lý của nhân cách, ngôn ngữ và nhận thức và câu hỏi ôn tập các chương.

   49 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục

  Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục là tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông được biên soạn nhằm tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về quản lý hành chính nhà nước về giáo dục nhằm cung cấp cho các Hiệu trưởng tầm nhìn bao quát về các nội dung quản lý và các chế tài trong quản lý. Cuốn sách tập hợp khá đầy đủ các văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo...

   368 p caodangnghe 11/11/2018 30 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook Tâm lý học đại cương có kết cấu gồm 8 chương, bao gồm: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở tự nhiên và sự phát triển của tâm lý người, sự hình thành và phát triển của tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và thuộc tính tâm lý của nhân cách, ngôn ngữ và nhận thức và các nội dung khác.

   138 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tâm lý học đại cương

  Tâm lý học đại cương trình bày các nội dung sau: Tâm lý học là một khoa học, sự hình thành và phát triển của tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và thuộc tính tâm lý của nhân cách, ngôn ngữ và nhận thức và câu hỏi ôn tập các chương.

   42 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Ebook Thuật nói chuyện hằng ngày - Hoàng Xuân Việt

  Ebook Thuật nói chuyện hằng ngày của tác giả Hoàng Xuân Việt sau đây trình bày các nghệ thuật nói chuyện hằng ngày, những điều nên tránh và cấm kị trong lúc nói chuyện,... nhằm giúp bạn đọc có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đặc biệt là kỹ năng nói chuyện hằng ngày trong cuộc sống.

   77 p caodangnghe 08/10/2018 24 0

 • Ebook Phân tích và xử lý công việc - Dave Marcum - Steve Smith &...

  Ebook Phân tích và xử lý công việc của tác giả Dave Marcum - Steve Smith & Mahan Khalsa trình bày một mô hình thay thế có trọng tâm là các nguyên lý đầy hấp dẫn, giúp suy nghĩ lại gốc rễ cách thức chúng ta thực hiện công việc.

   321 p caodangnghe 08/10/2018 7 0

 • Ebook Kỹ năng phòng vấn - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Ebook "Kỹ năng phòng vấn" này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược phỏng vấn nhằm hạn chế những vấn đề xảy ra trong quá trình tuyển dụng nhân viên. Những hướng dẫn thực tế sẽ giúp bạn thực hiện các chiến lược, cho bạn sự tự tin cùng các kỹ năng để thành công trong các khâu của quá trình phỏng vấn.

   68 p caodangnghe 08/10/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật