• Luận văn Thạc sỹ: Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam" nhằm mục tiêu đề xuất xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam.

   111 p caodangnghe 13/09/2018 39 6

 • Sổ tay Bộ phận đào tạo của trung tâm dạy nghề

  Sổ tay Bộ phận đào tạo của trung tâm dạy nghề được biên soạn nhằm chia sẻ các kinh nghiệm góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong Bộ phận đào tạo của một số TTDN đã và đang tham gia dự án SVTC.

   91 p caodangnghe 13/09/2018 26 3

 • Sổ tay Giám đốc trung tâm dạy nghề về quản trị nhân sự

  Sổ tay Giám đốc trung tâm dạy nghề về quản trị nhân sự là một công trình tập thể do 30 TTDN và Dịch vụ việc làm là đối tác thực hiện. Phạm vi về sổ tay giới hạn về vấn đề quản trị nhân sự liên quan đến TTDN. Đây là một cuốn sổ tay hữu ích cho các Giám đốc TTDN, đặc biệt là các Giám đốc mới nhận chức.

   93 p caodangnghe 13/09/2018 42 2

 • Cơ cấu tổ chức trường dạy nghề

  Tham khảo Cơ cấu tổ chức trường dạy nghề (Theo nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP ngày 9/1/2001và Điều lệ trường dạy nghề do Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành theo quyết định 775/2001/QĐ- BLĐ -TB & XH ngày 9/8/2001) hi vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin thật sự cần thiết cho nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 20/10/2018 25 2

 • Nghị định Số: 17/2006/NĐ-CP

  Nghị định Số: 17/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

   12 p caodangnghe 11/09/2018 53 1

 • Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam" nhằm mục tiêu phân tích thực trạng chất lượng đào tạo ở các trường Trung học chuyên nghiệp, đề xuất bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và cho...

   116 p caodangnghe 13/09/2018 10 1

 • Sổ tay Kỹ năng tìm việc làm

  Sổ tay Kỹ năng tìm việc làm thuộc dự án SVTC trình bày những bước quan trọng trên con đường tìm kiếm việc làm, đôi điều cùng các bạn khuyết tật muốn tìm kiếm việc làm.

   61 p caodangnghe 13/09/2018 29 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Xây dựng và tăng cường chất lượng bên trong trường đại...

  Xây dựng và tăng cường chất lượng bên trong trường đại học, tại Đại học Cần Thơ nhằm phân tích hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường, xây dựng và tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong,... từ đó cho thấy nền tảng vững chắc và tầm nhìn chiến lược của trường Đại học Cần Thơ.

   8 p caodangnghe 20/10/2018 22 1

 • Giáo trình Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục...

  Giáo trình Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục do Nguyễn Văn Hộ biên tập và sắp xếp tư liệu là giáo trình phục vụ học viên Cao học thạc sĩ Quản lý giáo dục có nội dung trình bày những vấn đề chung về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, công chức ngành giáo dục đào tạo và các nội dung khác.

   168 p caodangnghe 11/11/2018 25 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Ebook Tâm lý học đám đông - Gustave Le Bon

  Ebook Tâm lý học đám đông gồm 3 tập. Tập 1 - Tâm hồn đám đông. Tập 2 - Các quan điểm và đức tin của đám đông. Tập 3 - Phân loại và mô tả các dạng khác nhau của đám đông. Tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt nội dung các tập của Tâm lý đám đông.

   89 p caodangnghe 11/11/2018 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật