• Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh...

  Căn cứ tình hình thực tế tại từng đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước nghiên cứu, quy định cụ thể về yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc theo từng đơn vị, gồm 02 phần: phần I mô tả sơ đồ tổ chức của đơn vị và phần 2 quy định cụ thể về yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc.

   5 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc

  Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm các phần: Yêu cầu đối với Hệ thống tài liệu, cách viết một Quy trình xử lý công việc, những điều lưu ý khi viết quy trình và các mẫu quy trình ở phần phụ lục tham khảo.

   9 p caodangnghe 08/10/2018 24 0

 • Sở Tư pháp - QT01 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp

  ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TƯ PHÁP Lần ban hành ... Cấp phiếu lý lịch tư pháp Ngày ban hành .../.../... MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1. MỤC ĐÍCH 2. PHẠM VI 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN...

   8 p caodangnghe 08/10/2018 0 0

 • Sở Tài chính - QT01 Quyết định giá thuộc thẩm quyền

  ̀ QUY TRINH Mã hiệu: QT 01 SỞ TÀI CHÍNH Quyết định giá thuộc thẩm Lần ban hành ... quyền của Sở Tài chính Ngày ban hành .../.../... MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1. MỤC ĐÍCH 2. PHẠM VI 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT...

   9 p caodangnghe 08/10/2018 0 0

 • Quy trình Thẩm định tuyển dụng viên chức sự nghiệp

  Quy trình Thẩm định tuyển dụng viên chức sự nghiệp quy định trình tự và cách thức thẩm định tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các Cơ quan nhà nước.

   7 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Quy trình Đào tạo cán bộ, công chức

  Quy trình Đào tạo cán bộ, công chức nhằm thống nhất quản lý việc đào tạo cán bộ, công chức, đảm bảo nhân sự có đủ năng lực theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức và các kiến thức cơ bản khác để thực hiện tốt công việc được giao và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về đào tạo.

   6 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Quy trình Đánh giá nội bộ

  Quy trình Đánh giá nội bộ quy định cách thức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại CQHCNN.

   7 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Quy trình Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

  Quy trình Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản quy định trình tự và cách thức thẩm định cấp giấy phép khai thác thuỷ sản. Tham khảo nội dung quy trình sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   7 p caodangnghe 08/10/2018 281 0

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công...

  Tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 08/10/2018 27 0

 • Mẫu Biên bản giám định thương tật

  Tham khảo Mẫu Biên bản giám định thương tật sau đây để biết cách viết một Biên bản giám định thương tật đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2018 26 0

 • BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt

  Tham khảo BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt sau đây để biết viết một Quyết định phê duyệt đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2018 28 0

 • Sai lầm người tìm việc thường mắc phải

  Theo các chuyên gia tuyển dụng lâu năm, ứng viên thường mắc lỗi từ khâu sơ yếu lý lịch, thư xin việc, lúc phỏng vấn hay đàm phán lương. Có những lỗi mà các nhà tuyển dụng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng họ vẫn mắc phải. Sau đây là 9 sai lầm phổ biến các nhà tuyển dụng đúc kết lại sau nhiều năm kinh nghiệm, nhằm giúp ứng viên ghi nhớ thêm một lần nữa

   3 p caodangnghe 02/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật