• Bài thuyết trình: Hình thức kế toán nhật ký chung

    Đối với những người làm công tác kế toán thì việc nắm vững các kiến thức về mỗi loại hình kế toán là một yêu cầu cơ bản khi làm việc. Để giúp cho mọi người hiểu sâu thêm về một trong các hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức kế toán nhật ký chung để nắm bắt nội dung chi tiết.

     33 p caodangnghe 15/10/2018 38 0

  • Bài báo cáo: Hệ thống quản lý thông tin

    Bài báo cáo: Hệ thống quản lý thông tin sau đây nằm trong chương trình phát triển thể chế 2006-2007 có nội dung trình bày đề cương tài liệu trình chiếu, trao đổi thông tin trong thời đại thông tin, dữ liệu và thông tin, hệ thống thông tin và các nội dung khác.

     16 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật