• Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý vật tư Bệnh...

    Mục tiêu của đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý vật tư Bệnh viện C Đà Nẵng là tììm hiểu cơ sở lý thuyết về nền tảng của thiết kế phần mềm, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho việc quản lý vật tư tại Bệnh viên C, triển khai ứng dụng bằng một phần mềm ứng dụng cụ thể. Mời các bạn tham khảo.

     97 p caodangnghe 26/09/2018 22 0

  • Phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị doanh nghiệp

    Tài sản cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ giá trị tài sản của một doanh nghiệp do đó chúng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Đối với doanh nghiệp nhỏ thì công việc đó hoàn toàn có thể thực hiện trên sổ sách hay bằng excel trên máy tính với mục tiêu quản quản lý hồ sơ tài sản và tính khấu hao. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp...

     6 p caodangnghe 25/09/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật