• Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT

  Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

   32 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 461/CSVC

  Quyết định số 461/CSVC về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung văn bản.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ...

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 10 chương trình bày về hệ thống công trình cấp nước đô thị, hệ thống công trình giao thông đô thị, hệ thống các công trình cấp điện đô thị, hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị,... Mời các bạn tham khảo.

   73 p caodangnghe 25/09/2018 22 0

 • Thông tư số 33/2009/TT-BXD năm 2009

  Thông tư số 33/2009/TT-BXD năm 2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

   22 p caodangnghe 25/09/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật