• Ứng dụng smarty xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất...

  Để xây dựng một website bằng ngôn ngữ PHP, sinh viên thường viết lẫn cả phần HTML với mã lệnh PHP trên một trang. Điều này dẫn đến khó khăn khi bảo trì [3]. Trong bài báo này, tác giả đề xuất ứng dụng công nghệ Smarty để xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất và ứng dụng tại trung tâm thí nghiệm thực hành bằng ngôn ngữ PHP. Kết quả thực nghiệm cho thấy dựa trên ứng dụng...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Dự thảo quản lý tài sản

  Dự thảo quản lý tài sản quy định về quản lý tài sản thiết bị. Mời các cùng tham khảo.

   5 p caodangnghe 26/09/2018 7 0

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ...

  Mục đích nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La - Nguyễn Đình Hiến nhằm tìm ra các biện để chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất có hiệu quả ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La. Từ một trường cơ sở vật chất không đúng qui cách về phòng học, bàn, ghế... thành một trường có...

   26 p caodangnghe 26/09/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật