• Xây dựng website hỗ trợ dạy học vật lí đại cương tại...

    Việc khai thác các tài nguyên học tập từ Internet đã trở nên khá phổ biến trong giảng viên và sinh viên. Xây dựng tài liệu học tập trên môi trường Internet để người học có thể sử dụng góp phần khuyến khích sự tự học và tự ôn luyện của người học. Đề tài này xây dựng hệ thống các trang web có nội dung nhằm hỗ trợ sinh viên học Vật lí đại cương phần Cơ - Nhiệt. Các nội dung...

     8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

  • Xây dựng Website kê khai giờ giảng online cho cán bộ - giảng...

    Đề tài sẽ nghiên cứu cách triển khai ứng dụng với công nghệ mã nguồn mở PHP và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu MySQL vào việc xây dựng Website kê khai giờ giảng cho giảng viên trường Đại Học Cửu Long, nhằm hỗ trợ cho việc quản lý giảng viên, giờ giảng, công tác tính giờ phụ trội cho giảng viên trong trường Đại học Cửu Long được chính xác, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

     8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật