• Bảng hỏi đánh giá tác động - Thực hiện 1 tháng sau khi lớp...

    Bảng hỏi đánh giá tác động - Thực hiện 1 tháng sau khi lớp tập huấn kết thúc dành cho học viên lớp tập huấn TOT - đây là lớp tập huấn giảng viên về dạy cho nông dân, họ là cán bộ khuyến nông, cán bộ trạm bảo vệ thực vật, cán bộ Hội phụ nữ cơ sở…)

     4 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

  • Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp...

    Bảng hỏi đánh giá sau tập huấn - Dành cho giảng viên lớp tập huấn TOT dưới đây trình bày về Phương pháp tập huấn và phản hồi về chất lượng của các bộ tài liệu tập huấn.

     3 p caodangnghe 17/10/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật