• Kế hoạch số 03/KH-BDTX_THĐL

  Kế hoạch số 03 /KH-BDTX_THĐL trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học: 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo!

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

  Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

   17 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 2686/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

  Quyết định số 2686/2019/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quy chế Liên kết đào tạo

  Quy chế Liên kết đào tạo gồm sau đây gồm quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 42 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các mẫu hồ sơ liên kết đào tạo trung cấp nằm ở phụ lục tham khảo.

   15 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Quy chế đào tạo của TTCK

   6 p caodangnghe 20/10/2018 0 0

 • Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh tại chức...

  Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh tại chức tại trường Đại học kinh tế quốc dân với mục đích hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh và mong muốn đúng góp một phần trong quá trình tin học hoá quản lý của trường.

   81 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích thiết kế và xây dựng hệ...

  Đồ án Tốt nghiệp với đề tài "Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin Quản lý sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng" nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trong trường mà không tốn nhiều công sức. Chương trình giúp người quản lý cập nhật, tìm kiếm, thống kê về sinh viên một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất và chính xác nhất.

   15 p caodangnghe 20/10/2018 27 0

 • Quy trình Đào tạo tại chức

  Quy trình Đào tạo tại chức quy định trách nhiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và quản lý việc giảng dạy của Khoa Đào tạo tại chức & Bồi dưỡng cán bộ, phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học và các Khoa, các Bộ môn thuộc Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

   5 p caodangnghe 20/10/2018 27 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Quản lý trường học

  Đồ án Tốt nghiệp: Quản lý trường học nhằm mục tiêu tạo ra một hệ thống quản lý thông tin nhằm chủ yếu hướng vào đối tượng là học sinh. “Quản lý trường học” có chức năng lưu trữ các thông tin của học sinh và giáo viên trong nhà trường. Hệ thống còn có chức năng đăng nhập cho đội ngũ giáo viên, từ đó giáo viên có thể cập nhật kết quả học tập cũng như các thông tin...

   108 p caodangnghe 20/10/2018 23 0

 • Quản lí đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu...

  Tham khảo Quản lí đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội của ThS. Đỗ Văn Tuấn sau đây để hiểu rõ hơn về công tác quản lí đào tạo tại các trường cao đẳng nghề, một số vấn đề còn tồn đọng và những điểm cần phát triển trong công tác quản lý đào tạo. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   9 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản...

  Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý công ty du lịch nhằm phân tích hệ thống quản lý thông tin của Công ty du lịch Hồng Bàng, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, từ đó thiết kế giao diện hệ thống và đánh giá đồ án.

   45 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân...

  Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện Trường Đại học Thủy sản nhằm mục đích phân tích, đánh giá và thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường đại học mà cụ thể là Trường Đại học Thủy sản nhằm giúp nghiệp vụ thư viện được hiện đại hóa, giảm bớt công sức của cán bộ thông tin thư viện và thực hiện...

   50 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật