• Kế hoạch Số: 728/KH-TTrGD

  Kế hoạch Số: 728/KH-TTrGD kế hoạch hoạt động thanh tra giáo dục trường cao đẳng GTVT II năm học 2008-2009 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Thông tư liên tịch Số: 16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH

  Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

   5 p caodangnghe 20/10/2018 46 0

 • Thông tư Số: 27/2007/TT-BLĐTBXH

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2007 hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

   6 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Thông tư Số: 14/2007/TT-BLĐTBXH

  Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập.

   20 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Thông tư Số: 19/2010/TT-BLĐTBXH

  Thông tư Số: 19/2010/TT-BLĐTBXH thông tư quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề.

   16 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 32/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thông tin tín hiệu đường sắt”.

   18 p caodangnghe 20/10/2018 56 0

 • Quyết định Số: 28/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 28/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế”.

   19 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Quyết định Số: 33/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 33/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình chung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc”.

   15 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Quyết định Số: 31/2007/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định Số: 31/2007/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình chương trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy”.

   17 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Quyết định Số: 29/2007/QĐ- BLĐTBXH

  Quyết định Số: 29/2007/QĐ- BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Lắp đặt thiết bị cơ khí”.

   20 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Quyết định Số: 56 /2008/QĐ- BLĐTBXH

  Quyết định Số: 56/2008/QĐ-BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “chế biến rau quả”.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

 • Quyết định Số: 55/2008/QĐ- BLĐTBXH

  Quyết định Số: 55/2008/QĐ- BLĐTBXH quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Lập trình máy tính”.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật